Firmy o bezprzewodowym bezpieczeństwie

Firmy wykorzystujące sieć bezprzewodową są świadome źródeł zagrożenia i coraz bardziej ufne w technologiczne możliwości zabezpieczenia tej sieci. Jednocześnie najczęstszyą przeszkodą w zapewnieniu tego bezpieczeństwa są ograniczenia w nakładach na bezpieczeństwo oraz niedostateczne wyszkolenie użytkowników.

W badaniu przeprowadzonym przez ITToolbox udział wzięło 250 informatyków i menedżerów ds. informatycznych z całego świata, w tym 44% reprezentowało firmy działające w USA, a blisko 20% - w Europie. 43% badanych firm zatrudnia poniżej 100 pracowników, 33% - powyżej 1000 osób.

Wybór między firmą mobilną a bezpieczną?

Tylko nieco ponad połowa z ankietowanych firm (53,7%) posiada sieć bezprzewodową. Głównym powodem wprowadzenia sieci bezprzewodowej w firmie była według ankietowanych chęć "uruchomienia" pracowników, zapewnienia im większej mobilności. Taką odpowiedź dało 42% ankietowanych, w których firmie wdrożono rozwiązanie bezprzewodowe. Jedna czwarta twierdzi, że sieć bezprzewodowa wzmocniła w firmie operacyjną elastyczność. Znacznie mniej, bo 3,4% ankietowanych w pierwszej kolejności spodziewało się poprawy w kwestiach bezpieczeństwa, zaś 2,6% - oszczędności.

Zobacz również:

  • Gdzie najtaniej kupić oryginalny Windows 10? [24.03.2023]
  • Jak zmienić kanał w routerze, aby otrzymać jak najszybsze Wi-Fi?

W firmach, gdzie nie zdecydowano się na sieć bezprzewodową, przede wszystkim nie było takiej potrzeby (55%). Aż 44,7% stwierdziło, że zaważyły względy bezpieczeństwa. Dla 23% sieć bezprzewodowa byłaby za droga, a według 8% - jej wdrożenie i utrzymanie wymaga za dużo wysiłku i nakładu pracy. Blisko 60% ankietowanych w tej grupie w ogóle nie zastanawia się nad wdrażaniem w firmie sieci bezprzewodowej. Tylko co czwarta z tych firm zamierza dokonać integracji sieci bezprzewodowej na przestrzeni roku.

Dla wybrańców

Budżet na sieć bezprzewodową w roku 2004 u większości badanych firm nie stanowi zawrotnej kwoty: 64,5% firm deklarowało, że nie przekracza 10 tys. USD. Bezprzewodowy budżet powyżej 50 tys. USD ma tylko 17,4% firm. Wydaje się to uzasadnione faktem, że w przypadku blisko 40% ankietowanych firm w sieci bezprzewodowej znajduje się mniej niż 10 użytkowników. Powyżej 100 pracowników pracuje w sieci bezprzewodowej w 20% firm. Jednocześnie blisko 60% firm zamierza rozbudowywać swoją sieć bezprzewodową, z tego blisko 70% - w ciągu najbliższego roku.

70% firm daje bezprzewodowy dostęp do sieci korporacyjnej. Dostępne są w niej dane o charakterze administracyjnym (33%), handlowym (28,4%), finansowym (18,5%), dane chronione przepisami o własności intelektualnej (17%) oraz dane osobiste (17%). W 90% przypadków użytkownicy sieci łącząc się z nią mogą korzystać z laptopów, 50% firm umożliwia także/albo wykorzystanie komputerów naręcznych, 30% - wykorzystanie peryferiów.

Jest bezpieczniej i wiadomo dlaczego

Zdaniem większości (41%) ankietowanych w porównaniu z ub. rokiem niebezpieczeństwa wewnętrzorganizacyjne pozostają na tym samym poziomie, co w roku 2003. O tym, że jest bardziej niebezpiecznie przekonanych jest mniej niż jedna piąta, zaś o tym, że jest bezpieczniej - aż 40% ankietowanych. Do zabezpieczenia sieci bezprzewodowej stosuje się przede wszystkim zapory ogniowe (40%), programy antywirusowe (35%), szyfrowanie (28,3%), formalne zasady zachowania bezpieczeństwa (25%). Z innych środków zapobiegawczo-obronnych, 17% ankietowanych stosuje regularne audyty bezpieczeństwa, 15,4% - serwer VPN, 14% - podpisy elektroniczne.

Główne przeszkody w zapewnieniu bezpieczeństwa to ograniczony budżet (25%), niedostateczny poziom wyszkolenia użytkowników (20%), niedostateczne zasoby (17%), opór wobec zmian (12%), brak wsparcia zarządu (11%), słaba komunikacja (9%). Najczęściej pojawiającym się źródłem zagrożenia z wnętrza organizacji są ataki wirusowe (33,6%), dostęp do danych (26%), niezadowoleni pracownicy (15%), ataki typu DOS (12%). Jednocześnie, według 44% ankietowanych z firm z siecią bezprzewodową, dzięki rozwiązaniom technologicznym można uchronić się przed zagrożeniami pochodzącymi z wnętrza organizacji.

Połowa ankietowanych jest pewna, że potrafi wykryć luki w zabezpieczeniach sieci bezprzewodowej, które mogą prowadzić do naruszeń bezpieczeństwa od wnętrza organizacji. Tylko 7% nie ma takiej pewności.