Firmy planują zatrudniać

Rośnie optymizm polskich pracodawców - firmy będą więcej zatrudniały w I kwartale 2007 roku, wynika z aktualnego notowania Hudson Job Index.

Hudson Global Resources opublikował kolejne notowanie swojego cyklicznego badania rynku pracy w Polsce (Hudson Job Index). Badanie przeprowadzone wśród 200 krajowych i zagranicznych firm działających na polskim rynku dotyczy planów redukcji lub zatrudnienia działów personalnych. W założeniu autorów Hudson Job Index, te informacje można traktować jako wyznacznik poziomu optymizmu wśród przedsiębiorców odnośnie koniunktury gospodarczej.

Aktualna prognoza dotyczy I kwartału 2007 roku. 42,5% firm przewiduje wzrost zatrudnienia w I kwartale br., 6,5% zamierza zwolnić pracowników a 51% nie przewiduje zmian w wielkości zatrudnienia. W porównaniu z I kwartałem 2006 roku, liczba firm deklarujących wolę zwiększenia zatrudnienia wzrosła o 3,5 punktu proc., a o 0,5 punktu zmalał odsetek planujących zwolnienia.

Najczęściej chęć zatrudniania nowych pracowników w I kwartale 2007 roku deklarują firmy logistyczne - dwie trzecie z firm tej branży występujących w badanej próbce planuje zwiększyć zatrudnienie (jeszcze w III kwartale ub. roku takie plany miało tylko 33% firm logistycznych). Ponad 50-proc. odsetek firm planujących zwiększenie zatrudnienia występuje także wśród reprezentantów branży budowlanej, handlowej i farmaceutycznej.

Najwięcej deklaracji zmniejszania zatrudnienia padało ze strony firm branży FMCG (ponad 10%), mediowych, farmaceutycznych i chemicznych oraz finansowych (po ok. 10%). Brak zmian w wielkości zatrudnienia przewidują najczęściej reprezentanci branży FMCG (ponad 60%), reklamowej i marketingowej (ponad 50%), informatycznej i telekomunikacyjnej (ponad 50%) i usługowej (60%).

Duże i średnie firmy będą aktywniejsze pod względem pozyskiwania nowych pracowników, podczas gdy blisko 60% małych firm nie planuje zmiany wielkości zatrudnienia. Pracowników będą częściej poszukiwać firmy zagraniczne (ponad 50%, wobec niespełna 40% w przypadku firm polskich).

W przypadku pracowników czasowych, aż 86% firm nie zamierza zmieniać liczby zatrudnionych, 11% chce ją zwiększyć, a 3% - zmniejszyć.

Najbardziej poszukiwani będą pracownicy na stanowiska produkcyjne (ponad 50% w przypadku planów zatrudnienia pracowników etatowych i blisko 70% w przypadku pracowników czasowych), oraz handlowe (odpowiednio ponad 25% i 10%).