Firmy tracą w czasie fuzji

W czasie realizacji fuzji i przejęć firmy rzadko kiedy osiągają zakładane cele. Zaniedbują bowiem czynnik ludzki. I tracą na tym duże pieniądze.

Jak pokazują wyniki badania "Fuzje i przejęcia" przeprowadzonego przez firmę doradczą Hewitt Associates, aż 83% europejskich firm nie zdołało osiągnąć celów, jakie stawiały sobie prze przejęciem lub fuzją. Głównych przyczyn swoich niepowodzeń upatrują w kwestiach związanych z kapitałem ludzkim, takie jak dopasowanie kultury organizacyjnej, utratę kluczowych pracowników czy przywództwo.

Starty z zaniedbania tej sfery podaczas tego rodzaju transakcji mogą być bardzo dotkliwe dla firmy. Szacuje się bowiem, że niewłaściwe zarządzanie ludźmi może obniżyć zakładane korzyści z transakcji od 6 % do 13 %. Analizy Hewitt wskazują, że europejskie organizacje uczestniczące w badaniu mogły stracić w ciągu dwóch ostatnich lat ok. 12 miliardów euro, tylko i wyłącznie z powodu niewłaściwego zarządzania kapitałem ludzkim w procesie fuzji i przejęć.