Firmy z optymizmem do UE

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez firmę Deloitte, przystąpienie dziesiątki nowych państw do Unii Europejskiej będzie czynnikiem napędzającym inwestycje zagraniczne.

Aż 81% ankietowanych przedstawicieli spółek z Europy Zachodniej uważa, że przystąpienie do UE zwiększy atrakcyjność nowych państw członkowskich dla inwestycji zagranicznych, zaś 17% stwierdziło, że przystąpienie do UE nie wpłynie na wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W państwach przystępujących do UE, 77% respondentów oczekuje, że członkostwo unijne zapewni większe zainteresowanie inwestorów zagranicznych. Najwięcej optymistów znalazło się w spółkach polskich – aż 89% liczy, że Polska stanie się bardziej atrakcyjna dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Co trzeci ankietowany z Europy Zachodniej twierdzi, że Zachód nie w pełni zdaje sobie sprawę z potencjału nowych rynków i możliwości wynikających z rozszerzenia UE. 62% przedstawicieli spółek z Europy Zachodniej uważa, że rozszerzenie UE jest ogólnie korzystne dla ich kraju.

Aż 73% respondentów z naszego regionu twierdzi, że ich firmy są dobrze przygotowane na zmiany, wyzwania i problemy związane z przystąpieniem do UE. 89% przedstawicieli polskich przedsiębiorstw uważa, że przystąpienie do UE będzie korzystne dla naszego kraju, zdanie to – w odniesieniu do swojego państwa - podziela 74% Czechów i 66% Słowaków. Średnio 66% ankietowanych uważa, że przystąpienie do UE będzie korzystne dla ich spółek (zapewni dostęp do nowych rynków i nowych partnerów handlowych oraz nowe przepisy).

Ankieta została przeprowadzona wśród 200 największych spółek z Europy Zachodniej i 1000 głównych przedsiębiorstw z Polski, Czech i Słowacji.


Zobacz również