Fiskus: większa kontrola w Internecie

Koniec bezkarności w prowadzeniu interesów w Internecie i unikania płacenia podatków. Projekt nowelizacji ustawy o kontroli skarbowej opracowany przez Ministerstwo Finansów zakłada zwiększoną kontrolę wszystkich podatników działających w sieci. Cześć obowiązków kontroli spadnie na właścicieli serwisów aukcyjnych, wydawców prasy.

Zmiany zawarte w projekcie ustawy przyznają organom kontroli skarbowej prawo do pozyskiwania informacji związanych z e-handlem. Jak informuje Gazeta Prawna, jeśli przepisy proponowane przez MF wejdą w życie, administratorzy lub właściciele stron internetowych, serwisów, serwerów oraz podmioty świadczące usługi utrzymania domen i stron internetowych będą zobowiązani do udzielania wszelkich informacji o nazwach i adresach przedsiębiorców i osób fizycznych zamieszczających ogłoszenia i reklamy wskazujące na prowadzenie przez nich działalności gospodarczej.

Informacje mają być przekazywane na żądanie organu kontroli skarbowej i tylko w zakresie informacji koniecznych dla realizacji kontroli, czyli przede wszystkim danych umożliwiających identyfikację podatnika. Celem proponowanych zmian jest poprawa efektywności działań organów skarbowych, które uzyskają w ten sposób dodatkowe uprawnienia do kontroli e-handlu i wykorzystywania Internetu dla prowadzenia nieopodatkowanej działalności gospodarczej.

"Obciążenie obowiązkiem informacyjnym m.in. serwisów aukcyjnych, wydawców prasy, nadawców radiowych i telewizyjnych będzie miało przede wszystkim ten skutek, że podmioty te przejmą monitorowanie legalności działań podejmowanych przez ich kontrahentów. To serwisy aukcyjne, wydawcy czy nadawcy będą musieli samodzielnie dokonać oceny, czy ich kontrahent należycie wywiązuje się ze zobowiązań publicznoprawnych" - podkreśla w rozmowie z GP Małgorzata Napiórkowska-Kubicka, starszy konsultant w Accreo Taxand.