Flash w QuarkXPressie

Quark Interactive Designer to nowe narzędzie w ofercie firmy Quark, które pozwala użytkownikom aplikacji Quark XPress projektowanie interaktywnych treści, prezentacji i banerów reklamowych. Aby można było skorzystać z tego modułu, wymagana jest aktualizacja Quark XPressa do wersji 7.02.

Aplikacja pozwala na tworzenie interaktywnych przycisków (z obsługą efektów OnMouseOver, OnClick, itp.), integrację Flasha i HTML w jednym layoucie za pomocą dostępnych w Quark XPress 7 stref kompozycyjnych, import plików multimedialnych QuickTime lub FLV, animację elementów projektu (dostępne są specjalne obiekty, z których można tworzyć animację, kontrolowaną klatka po klatce; animację można także zaprojektować rysując ścieżkę, po jakiej ma się poruszać).

Interactive Designer udostępnia ponad 100 predefiniowanych akcji i efektów (m.in. "page transition", efekty przechodzenia z jednej strony do następnej). Stworzone projekty można eksportować do formatu SWF.

Opisywany moduł wyceniono na 199 USD. Więcej informacji: Quark Interactive Designer