Flash w animacji 3D

5 Polecenia menu Render umożliwiają zmianę stopnia odwzorowania powierzchni modelu - od najprostszej siatki po szczegółowe wypełnienie.

Flash w animacji 3D
Flash w animacji 3D
6 Istotnym elementem programu Vecta 3D jest panel Animation. Po wciśnięciu przycisku Animation program tworzy podgląd gotowej animacji. Przyciski panelu pozwalają na zapisanie pliku na dysku jako animacji.swf lub serii ponumerowanych plików.ai. Można również zdefiniować parametry obrotu modelu i otaczającego go wirtualnego świata.

Flash w animacji 3D
7 W programie Vecta 3D wybierz z menu File polecenie Open i wczytaj wybrany model. Vecta 3D rozpozna automatycznie import sekwencji ponumerowanych plików 3D Studio Max i pozwoli określić sposób ich ładowania jako pojedynczą klatkę lub animację. W naszym przypadku chcemy, by animacja lecącego orła jak najbardziej odpowiadała rzeczywistości - wybraliśmy więc tę drugą opcję.

Flash w animacji 3D
8 Nasz obiekt jest wyświetlany na ekranie przy użyciu domyślnego widoku kamery, który w świecie rzeczywistym odpowiada zadarciu głowy, żeby obejrzeć lecącego ptaka. Nie zmieniając żadnych ustawień Vecty 3D, upewnij się, że w ustawieniach menu Render jest włączona opcja rysowania tylko linii i wypełnień, a nstępnie przejdź do panelu Animation i kliknij przycisk Save Animation to Disk - ten z narysowaną na nim dyskietką.

Flash w animacji 3D
9 Utwórz nowy folder i zapisz plik pod nazwą bird_under.swf. Otwórz plik w programie Flash - powinien wyglądać podobnie do pokazanego na ilustracji. Zwróć uwagę, że orzeł jest przedstawiony w formie wektorowej, bez jakichkolwiek informacji o kolorach i cieniowaniu. Dzięki temu gotowy plik.swf może być mniejszy i będzie ładował się szybciej.

Flash w animacji 3D
10 Następnie z menu View włącz tryb Rotate. Przejdź do obszaru roboczego, umieść kursor myszy na głowie ptaka i przeciągnij go, tak by zwrócony był głową do kamery, jak pokazujemy na ilustracji powyżej. Podobnie jak w kroku 8. zwróć uwagę na ustawienia menu Render i zapisz plik na dysku.

Flash w animacji 3D
11 W tym kroku stworzymy animację orła, obracającego się wokół osi Z. W tym celu przejdź do panela Animation. W polu Obiect wpisz dla osi Z wartość 360, tak aby obiekt wykonał pełen obrót. Podobnie jak w kroku 8. i 10. nie zmieniając innych ustawień, zapisz animację jako plik .swf.