Flash w animacji 3D

Flash w animacji 3D
12 Ostatnim krokiem przed przejściem do programu Flash będzie stworzenie sylwetki orła, powoli obracającej się w górę o 45 stopni. W tym celu ponownie przejdź do menu View i wybierz tryb Rotate. Umieść kursor gdzieś na sylwetce ptaka i przeciągnij go poziomo w lewą stronę, aż jego głowa będzie skierowana ku lewej części ekranu, bokiem do kamery. W polu osi Z wpisz wartość 45.

Flash w animacji 3D
13 Po utworzeniu wszystkich animacji na dysku powinny znajdować się cztery pliki.swf, przedstawiające orła w czterech różnych pozycjach lotu, nazwane (w naszym przykładzie) bird_front.swf, bird_side.swf, bird_tumbling.swf oraz bird_under.swf. Przeniesiemy je teraz do programu Flash, gdzie poddane zostaną dalszej obróbce.

Flash w animacji 3D
14 Uruchom program Flash 4. Wybierz polecenie File->New, aby utworzyć nowy plik. Aby utworzyć nowy symbol, wybierz polecenie New Symbol z menu Insert lub zastosuj skrót CTRL-F8. Nazwij nowy symbol "bird_front", zaznacz pole Movie Clip a następnie kliknij w OK. Z menu File->New wybierz polecenie Import. Zaznacz plik bird_front.swf i kliknij w OK.

Flash w animacji 3D
<b.15 Po umieszczeniu we Flashu pliku.swf wybierz z paska linii czasu opcję edycji wielu klatek (multiple frames). Kliknij w przycisk Modify Onion Markers i z rozwijanego menu wybierz Onion All (skrót CTRL-A). Kliknij i przeciągnij wybrane pliki na lewą stronę obszaru roboczego, aby utworzyć miejsce dla kolejnych importowanych plików.

Flash w animacji 3D
16# Powtórz czynności z poprzedniego kroku dla pozostałych animacji i umieść je jedna obok drugiej w obszarze roboczym. Gotowy plik Flash, zawierający cztery ujęcia wyeksportuj

do formatu.swf