Flash w animacji 3D

Pomysłowi twórcy witryn WWW coraz częściej stosują w swych dziełach elementy trójwymiarowe, wzbogacając je tym samym w nową głębię pomysłowości.

Pomysłowi twórcy witryn WWW coraz częściej stosują w swych dziełach elementy trójwymiarowe, wzbogacając je tym samym w nową głębię pomysłowości.

Jeśli kiedykolwiek usiłowałeś stworzyć obiekty 3D w popularnym programie Macromedia Flash, wiesz z pewnością, że nie jest to zajęcie łatwe. Ograniczone możliwości 3D oprogramowania Flash, wspierające wyłącznie format Adobe Illustratora nie pomagają specjalnie w tej pracy.

Na szczęście sytuacja się zmieniła wraz z pojawieniem się na rynku pewnej wyspecjalizowanej pod kątem animacji Flasha grupy narzędzi 3D (zarówno wtyczek plug-inów, jak i samodzielnych aplikacji), np. Illustrate autorstwa Davida Goulda, Swift 3D czy Vecta 3D. W naszym przykładzie pokażemy sposób wykorzystania programu Vecta 3D (dostępnego jako osobny program lub wtyczka programu Discreet 3D Studio Max) do stworzenia z plików formatu 3D Studio Max lub Adobe Illustrator natywnej animacji Flasha.

Flash w animacji 3D
1 W programie 3D, jak przedstawiony na ilustracji 3D Studio Max, czy dowolnym innym, eksportującym prace w formacie 3DS, DXF (tego formatu radzimy jednak unikać), lub Adobe Illustrator stwórz sekwencję obiektów 3D. Żeby ułatwić sobie to żmudne zajęcie, posłuż się darmowymi plikami 3D, dostępnymi pod adresem: www.3dcafe.com lub wykorzystaj jeden z plików przykładowych dołączonych do programu Vecta 3D.

Flash w animacji 3D
2 Kiedy model jest gotowy, przenieś go do programu Vecta 3D, gdzie po różnych manewrach kamerą zostanie poddany animacji. Aby przenieść plik w programie 3D Studio Max, wybierz z menu File polecenie Export. Niektóre programy, np. Adobe Dimensions, samoczynnie zapisują eksportowane pliki (w formacie Adobe Illustrator), ponumerowane w odpowiedniej kolejności.

Flash w animacji 3D
3 Przed obróbką modelu w programie Vecta 3D musisz zapoznać się z jego interfejsem. Polecenie Open otwiera pliki w formatach: .3DS, .DXF lub.V3D. Z kolei polecenie Import umożliwia przekształcenie płaskich modeli formatu Adobe Illustrator 3.0 w obiekty trójwymiarowe, przez ich odpowiednie rozciągnięcie - szybki i łatwy proces tworzenia trójwymiarowych znaków firmowych czy logo, żeby zapisać je w formacie.swf.

Flash w animacji 3D
4 Polecenia menu View pozwalają sterować widokiem kamery, trybem Rotate swobodnie obracamy modelem w trójwymiarowej przestrzeni, z kolei tryb Zoom zmienia wielkość widzianego obiektu. Poleceniami menu Style wybieramy kolor i styl rysowania wektorowego obiektu, natomiast poleceniem Adjust Axis można określić oś obrotu obiektu.