Flash za darmo

SWF Movie Player to nowa aplikacja określona mianem darmowej alternatywy dla Flash Playera dawnej Macromedii (obecnie - Adobe). Program przeznaczony jest dla użytkowników systemów operacyjnych z rodziny Mac OS X w wersji co najmniej 10.2 i - na co wyraźnie wskazuje producent, firma Eltima Software - jest oparty na standardowym odtwarzaczu Macromedia Flash Player.

Flash za darmo

Oprócz standardowych funkcji odtwarzania materiałów wideo SWF Movie Player umożliwia m.in. podgląd filmów w formacie SWF klatka po klatce, tworzenie i zarządzanie listami odtwarzania, zmniejszanie i zwiększanie obrazu (zoom), zdefiniowanie jakości odtwarzania oraz kontrolę zabezpieczeń Flasha. Odtwarzacz zapewnia też użytkownikowi dostęp do kompleksowych informacji o danym pliku, w tym m.in. o rozmiarze, wersji Flasha, jaką posłużono się do utworzenia filmu, liczbie klatek oraz użytych kształtach, ActionSkryptach, dźwiękach i czcionkach.

Flash za darmo

SWF Movie Player

SWF Movie Player pozwala na zablokowanie dostępu do materiałów, które nie znajdują się w zasobach lokalnych komputera, co może mieć wpływ na poprawę bezpieczeństwa systemu (pamiętajmy o zgłaszanych co jakiś czas przez firmy antywirusowe lukach w technologii Flash). Korzysta też z algorytmów heurystycznych - dzięki temu sygnalizuje użytkownikowi koniec odtwarzanego filmu. Funkcja ta może wydać się przydatna w przypadku plików odtwarzanych powtórnie lub takich, które nie są odtwarzane do ostatniej klatki.

Niewielki plik instalacyjny z formacie DMG jest dostępny do pobrania bez żadnych opłat licencyjnych na stronie firmy Eltima Software.