Folder Guard - dostęp do danych pod kontrolą

Jeżeli systemowe funkcje bezpieczeństwa są dla ciebie zbyt mało elastyczne skorzystaj z Folder Guard. Oprócz definiowania poziomów dostępu będziesz mógł również ukrywać za jego pomocą zawartość folderów i istnienie plików. Zablokujesz niektóre narzędzia systemowe. Ochronisz dane na dyskach FAT

Do pobrania:

Folder Guard

Folder Guard 8.3.1 to narzędzie do ochrony oraz kontroli dostępu do danych zapisanych na dysku. Program blokuje możliwość otwierania katalogów, edytowania ich zawartości, ukrywa foldery. Kontroluje również dostęp do niektórych narzędzi systemowych.

Folder Guard - dostęp do danych pod kontrolą

Folder Guard 8.3.1

Współdzielenie komputera z innymi użytkownikami w domu bądź pracy powoduje kłopoty z ochroną danych przed nieupoważnionym dostępem. Konfiguracja systemowych funkcji bezpieczeństwa dla niewprawnego użytkownika może być kłopotliwa, dlatego powstał Folder Guard - program, który w prosty sposób umożliwia zabezpieczenie istotnych plików i folderów. Plusem aplikacji jest również to, że umożliwia kontrolę dostępu do danych zapisanych w systemach plików FAT a nie tylko NTFS.

Folder Guard zabezpiecza napędy CD, dyskietek i innych nośników zewnętrznych. Chroni dane przed przeglądaniem, skasowaniem bądź modyfikacją, a nawet całkowicie je ukrywa. Dostęp do niektórych mogą uzyskać jedynie zdefiniowane wcześniej programy. Przed wzrokiem użytkowników można chować pojedyncze pliki, pozostawiając widocznymi inne, zapisane w tym samym katalogu. Ich otwarcie możliwe jest dopiero po podaniu właściwego hasła. Ochrona działa nawet w trybie awaryjnym.

Ukrytych za pomocą Folder Guard katalogów nie można zobaczyć za pomocą Exploratora, aplikacji systemowych, a nawet narzędzi DOS-owych. Oprócz zapisanych na dysku informacji aplikacja kontroluje uruchamianie narzędzi z Panelu Sterowania i menu startowego.

Pozwala zdefiniować uprawnienia do pobierania danych z Internetu czy instalowania w systemie różnych programów. Ukrywa ikony z pulpitu, wyłącza możliwość zmiany ustawień połączeń internetowych i przeglądania całych dysków. Profile uprawnień można zapisywać, kopiować i definiować do późniejszego użycia

Folder Guard potrafi korzystać z funkcji bezpieczeństwa wbudowanych w Windows NT, 2000, XP i najnowszych Visty i 7. Dzięki temu filtry dostępu można opierać na ich systemie kont użytkowników (dotyczy to dysków NTFS) i dla każdej osoby zdefiniować inny poziom uprawnień. Blokada plików na dyskach FAT i FAT32 opiera się na mechanizmie haseł. Program nie szyfruje danych.

Folder Guard jest po angielsku. Jego wariant testowy działa 30 dni.