Formatujący wirus

Symantec poinformował o wykryciu nowego, destrukcyjnego wirusa, infekującego dokumenty programu Microsoft Word. 12. dnia każdego miesiąca W97M.Tooth będzie próbował przeprowadzić formatowanie dysku C.

Po uruchomieniu pliku zainfekowanego przez W97M.Tooth, wirus usiłuje zarazić plik Normal.dot oraz wszystkie otwierane dokumenty programu Word. 12. dnia każdego miesiąca "insekt" wyświetli grafikę, zatytułowaną Toothpaste - po kliknięciu na nią wyświetli się okno dialogowe z pytaniem Do you use AIM toothpsate? Jeśli użytkownik wybierze odpowiedź Yes, wirus wyświetli okno z informacją I like you man .I will not destroy your Computer. Jeśli odpowiedź będzie brzmiała "No", pojawi się okno z komunikatem You are dead man!I will terminate your Computer - po czym W97M.Tooth zmodyfikuje plik Autoexec.bat tak, by podczas następnego uruchomienia systemu przeprowadzone zostanie formatowanie dysku C.

Aby usunąć wirusa, należy sprawdzić system przy pomocy programu antywirusowego (koniecznie uaktualnionego) i "wyleczyć" wszystkie wskazane przez aplikację pliki.