Formuły procentowe w Excelu: 4 powszechne zastosowania

Excel nie jest tak straszny, jak Ci się może wydawać. Naucz się obliczać procent z całości, podatek od sprzedaży i wiele innych dzięki temu artykułowi


Formuły procentowe programu Excel mogą pomóc w rozwiązywaniu dużych i małych problemów każdego dnia – od ustalania podatku od sprzedaży do obliczania rankingów pracowników. Poniżej omówimy kilka przykładów: zamiana ułamków na procenty, wyliczanie podatku od sprzedaży i procentu ukończenia zadania oraz obliczanie rankingu procentowego.

Jak zamienić ułamki na procenty

Procenty są częścią liczby 100. W matematyce aby określić procent trzeba podzielić licznik (liczba na górze ułamka) przez mianownik (liczba na dole ułamka), a następnie pomnożyć odpowiedź przez 100. Na przykład ułamek 6/12 zamieniamy w ułamek dziesiętny w następujący sposób: 6 podzielone przez 12 (co równa się 0,5) razy 100 równa się 50 procent.

W Excelu nie potrzebujesz formuły, aby zamienić ułamek na procent – wystarczy zmiana formatu:

1. W kolumnie A (od A2 do A11) wpisz 10 ułamków.

Uwaga: Excel automatycznie redukuje ułamki do ich najmniejszych wartości, np. zamienia 6/10 na 3/5.

2. Skopiuj ułamki z kolumny A do kolumny B.

3. Zaznacz ten zakres i przejdź do karty Narzędzia główne. Wybierz opcję Zapis procentowy z listy rozwijanej w sekcji Formaty liczbowe.

Uwaga: Można również wybrać polecenie Formatuj komórki, klikając prawym przyciskiem myszy po ich zaznaczeniu, a następnie wybierając odpowiednie polecenie.

Formuły procentowe w Excelu: 4 powszechne zastosowania

Jak rozliczyć podatek od sprzedaży

Niektóre firmy sprzedają produkty z już wliczonym podatkiem od sprzedaży, a następnie po prostu odliczają go dla swoich wpłat do Urzędu Skarbowego. Obliczyć go można dzieląc sumę paragonu przez 1.0 plus stawkę podatku od sprzedaży. Na przykład, jeśli zapłaciłeś 50 USD za lampę, a lokalna stawka podatku od sprzedaży wynosi 9%, podziel 50 USD przez 1.09. Rzeczywista cena detaliczna przed opodatkowaniem wynosi 45,87 USD, a podatek od sprzedaży 4,13 USD.

Jeśli chcesz policzyć to tylko dla jednej pozycji, najlepiej skorzystać z kalkulatora, ale jeśli chcesz rozliczyć podatek od tygodniowych lub miesięcznych sprzedaży, warto użyć Excela. Wzór trzeba wprowadzić tylko raz, a następnie zastosować go w całym arkuszu kalkulacyjnym.

1. Wprowadź kilkanaście produktów w kolumnie A (od A2 do A14).

2. Następnie wprowadź odpowiednią cenę całkowitą z paragonu (z podatkiem) w kolumnie B (od B2 do B14).

3. W kolumnach od C2 do C14 wpisz wartości procentowe podatku. Upewnij się, że te wartości są wpisane w takiej postaci, na przykład, 4.75%, ponieważ większość podatków od sprzedaży nie jest liczbą całkowitą.

4. Wprowadź tę formułę w komórce D2: =SUM(B2/(C2+1)) . Celem jest tutaj takie przekonwertowanie procentu podatku, jak na przykład z 9% na 1,09. Następnie podziel całkowitą sumę paragonu (198,56 USD) przez znaczenie 1,09, aby uzyskać prawidłową cenę detaliczną (przed opodatkowaniem), czyli 182,17 USD.

5. Skopiuj wzór z D2 do D14.

6. W komórce E2 odejmij D2 od B2, aby otrzymać rzeczywiste podatki od sprzedaży (stawka dla Urzędu Skarbowego): =SUM(B2-D2). Skopiuj formułę od E2 w dół do E14.

7. Aby dwukrotnie sprawdzić swoje odpowiedzi, wpisz następującą formułę w komórkach od F2 do F14: =SUM(D2*C2). Jeśli kolumny E i F się zgadzają, Twoje dane są poprawne.

Formuły procentowe w Excelu: 4 powszechne zastosowania

Jak obliczyć procent realizacji zadania lub projektu

Zamiast wydawać pieniądze na program do zarządzania projektami, użyj poniższych formuł, aby zarządzać planowaniem i przebiegiem każdego projektu z podaniem procentu ich realizacji w określonych odstępach czasu.

1. W kolumnie A wpisz nazwy projektów w toku.

2. W kolumnach B i C wpisz daty rozpoczęcia i zakończenia każdego projektu.

3. Aby określić stopień realizacji projektu do tej pory, odejmij Datę rozpoczęcia od Daty zakończenia. W kolumnach od D2 do D7 wpisz następującą formułę: =SUM(C2-B2).

4. W kolumnie E wpisz ilość dni od rozpoczęcia realizacji do dziś. Jest to jedyna kolumna danych, którą będziesz zmieniać (na przykład raz w tygodniu). Wejdź do arkusza kalkulacyjnego i zmodyfikuj dane w tej kolumnie, aby uzyskać dokładne wnioski w kolumnach F i G (dni pozostałe do końca i procent realizacji).

5. Aby uzyskać liczbę dni pozostałych do zakończenia każdego projektu, wprowadź następującą formułę w kolumnach od F2 do F7: =SUM(D2-E2). Liczba ta będzie się stale zmieniać w oparciu o dane liczbowe w kolumnie E.

6. Na koniec wprowadź formułę, aby uzyskać procentową wartość ukończenia zadania/projektu do tej pory: =SUM(E2/D2).

Formuły procentowe w Excelu: 4 powszechne zastosowania

Jak zrobić ranking procentowy

Wyobraź sobie, że masz dziesiątki osób ubiegających się o pracę w parkach narodowych i leśnictwie. Z życiorysów i wstępnych rozmów wynika, że wszyscy oni mają takie same kwalifikacje. Muszą jednak spełniać pewne minimalne kwalifikacje, które zazwyczaj nie są wskazane w życiorysach, np. wiedzą jak bezpiecznie usunąć kolce jeżozwierza z szyi psa.

Najpierw zrób kandydatom test umiejętności i użyj funkcji PROC.POZ.PRZEDZ.OTW programu Excel, aby określić ranking każdego kandydata.

1. Wprowadź 10 nazwisk kandydatów w komórkach A2:A11.

2. W komórkach B2:B11 wpisz punkty, otrzymane za umiejętności (wyniki testu) z przedziału od 10 do 100 dla każdego kandydata, a następnie nadaj nazwę zakresowi.

3. Zaznacz komórki B2:B11. Wybierz polecenie Formuły > Zdefiniuj nazwę > zdefiniuj nazwę i wpisz słowo Wyniki w polu Nazwa. Kliknij strzałkę obok pola Zakres i wybierz z listy Arkusz1, aby określić położenie zakresu. Jeśli zakres jest nieprawidłowy, kliknij czerwoną strzałkę po prawej stronie i wpisz właściwe adresy zakresów lub ponownie zaznacz prawidłowe komórki, a następnie kliknij OK.

Uwaga: Musisz zdefiniować i nazwać zakres Tablicy, aby formuła działała.

4. Następnie w komórce C2 wpisz następującą formułę: =PROC.POZ.PRZEDZ.OTW(Wyniki,B2,2), gdzie Wyniki to nazwa zakresu, B2 to pierwsza wartość w zakresie, a 2 oznacza wyświetlenie dwóch miejsc po przecinku.

5. Skopiuj i wklej formułę do komórki C11. Zauważ, że jedynym elementem funkcji, który zmienia się w miarę przesuwania kursora w dół listy, jest adres komórki (B2, B3, B4 itd.).

Możesz sformatować liczby dziesiętne jako procenty, aby ułatwić ich przeglądanie. Wystarczy zaznaczyć zakres i wybrać opcję Procenty z okna Formatuj komórki. Możesz też skopiować kolumnę C i wybrać polecenie Wklej > Specjalne > Wartości, aby powielić tekst w kolumnie D. Zauważ jednak, że jeśli zmienisz wartości w kolumnie B, będziesz musiał powtórzyć krok Kopiuj-Wklej-Wartości specjalne.

Aby mieć pewność, że wartości są zawsze aktualne, wpisz następującą formułę w D2: =VALUE(C2), a następnie skopiuj i wklej w dół przez D11.

Zauważ, że trzech kandydatów ma 22 punkty, ich procent rankingowy wynosi 72%. Oznacza to, że ich wyniki są większe lub równe 72 procentom wszystkich wyników testu. Jeśli zmienisz pierwszy wynik z 22 na 23, procent rankingu skoczy do 90.

Formuły procentowe w Excelu: 4 powszechne zastosowania