Forrester: IT w obliczu długotrwałej recesji

Forrester Research ostrzega dostawców technologii, że wydatki na IT może dotknąć przedłużająca się i głęboka recesja.

Przedłużająca się recesja według firmy badawczej oznacza kilka kwartałów spadku zakupów technologii , a nie tylko mały wzrost lub jego brak w dwóch, trzech kwartałach, z jakim będziemy mieli do czynienia w pod koniec roku 2008 i pierwszej połowie 2009 r.

Po raz pierwszy Forrester przedstawia możliwość, że kryzys ekonomiczny może zagrozić wydatkom w krótkoterminowych kontraktach IT, a nie tylko spowolnieniem wzrostu.

We wrześniu, firma badawcza zrewidowała swoje prognozy w zakresie wydatków w obszarze IT na rynku amerykańskim w roku 2009, prognozując, że globalne wydatki na IT wzrosną o w granicach 7do 8 proc., ale na rynku amerykańskim tylko 6,1 proc. (wcześniejsza prognoza mówiła o 9,4 proc.)

Pomimo kryzysu ekonomicznego, Forrester obstawał przy prognozie ostrego spowolnienia wzrostu zakupów technologii IT w Stanach Zjednoczonych, ale bez spadku. Uzasadniano to tym, że prognozy rynkowe już uwzględniały recesję, która ma aktualnie miejsce. Przewidywano także, że rządy i banki centralne podejmą działania stabilizujące rynki finansowe.

Jednak, gdy kryzys finansowy zaczął rozlewać się na cały świąt, Forrester ostrzega, że utrzymywanie się recesji może doprowadzić do trwającego kilka kwartałów spadku zakupów, a nie tylko małego i zerowego wzrostu po koniec br. i w pierwszej połowie 2009. Recesja może oznaczać, że roczny wzrost wydatków nie przekroczy trzech procent w Stanach Zjednoczonych i trzy do czterech proc. globalnie.

Spadek koniunktury na rynku IT, który według Forrester i wielu innych firm analitycznych miał pojawić się w pierwszej połowie roku 2008, teraz jest oczekiwany w drugiej połowie br. i w pierwszej połowie doku 2009.

Forrester zaleca dostawcom technologii IT dokładne obserwowanie zmian sytuacji ekonomicznej. Rekomenduje on skupienie się na rynku Stanów Zjednoczonych jak również słabnących rynkach w Brazylii, Rosji, Indiach i Chin. Firma badawcza ostrzega także, że rynek małych i średnich przedsiębiorstw będzie w zastoju.