Fotoefekty od ręki

Trzy w jednym! PhotoFX 2 - podręczny fotoretuszer i przeglądarka - instaluje jako oddzielne aplikacje moduł kreatora albumów Picture Browser 1.5 oraz moduł przechwytywania ekranów Snapshot 1.0.

Trzy w jednym! PhotoFX 2 - podręczny fotoretuszer i przeglądarka - instaluje jako oddzielne aplikacje moduł kreatora albumów Picture Browser 1.5 oraz moduł przechwytywania ekranów Snapshot 1.0.

Fotoefekty od ręki
PhotoFX 2, dzięki integracji z kreatorem albumów i "łapaczem" ekranów oraz obsłudze OLE2 i zaimplementowanej technice "ciągnij i upuść", staje się efektywnym narzędziem do podstawowej obróbki i konwersji grafiki rysunkowej i malarskiej, tworzonej lub importowanej np. z PhotoCD, zeskanowanych fotografii (obsługuje standard Twain32) lub plików z obrazami wczytanymi bezpośrednio z aparatu cyfrowego.

Fotoefekty od ręki
Przy minimalnych wymaganiach sprzętowych (Windows 95/98) może być prostym i przydatnym narzędziem gra- ficznym dla każdego, zwłaszcza że większość opcji jest opisywana kontekstowo. Dodatkowo, po naciśnięciu przycisku z literą I, przywoływane jest okno z klasyczną pomocą zawierające szczegółowe informacje i wskazówki dotyczące przeprowadzanej operacji.

PhotoFX 2 rozpoznaje przy wczytywaniu (import) większość praktycznie stosowanych formatów graficznych, co jeszcze bardziej rozszerza zakres zastosowań programu. PictureBrowser i PhotoFX 2 wczytują metapliki Windows oraz z AutoCADa, CGM, GEM i Lotusa (PIC), bitmapy Windows (BMP), FlashPix, JPEG, PCX, PhotoCD, PNG, TIFF, TGA (Targa) a nawet PSD (Adobe Photoshop). Przy zapisie (eksport) dostępne są natomiast następujące formaty: JPEG, PCS, PSD, TGA, TIFF, PNG oraz BMP, co oznacza, że w tym zakresie PhotoFX 2 działa też jako konwerter.

Fotoefekty od ręki
Szybko uruchamiający się program ma łatwy w obsłudze interfejs użytkownika, który na poszczególnych kartach proponuje 9 głównych grup operacji wykonywanych na obrazie. Są to: wycinanie i przeciąganie (Crop & Drag), usuwanie efektu "czerwonych oczu" (Red Eye Removal), korekcja oświetlenia (Lighting Corrections), soczewkowe filtry koloru i nasycenia (Lens Filters), efekty specjalne (Special Effects), ramki, brzegi i passe-partou (Frames & Borders), głębia koloru (Color Depth), przeskalowywanie (Size) oraz obracanie i odbicia "prawo-lewo", "góra-dół" (Rotate & Flip).

Pięć głównych opcji (Lens Filters, Special Effects, Frames & Borders, Color Depth oraz Size) zrealizowano w postaci rozwijanych do dołu menu oraz pola kontroli stopnia przeprowadzanej operacji. Najpierw z menu wybiera się żądany efekt ogólny, a następnie cyzeluje subtelności, używając potencjometrów suwakowych.

Fotoefekty od ręki
Dogodną w praktyce cechą interfejsu jest umieszczenie w dolnej części ekranu dwuokienkowego panelu z przetwarzanym obrazem oryginalnym - po lewej stronie, a po prawej - okna z obrazem roboczym, do którego będzie stosowany określony efekt, konwersja lub retusze. W oknie roboczym użytkownik ma stały i bieżący podgląd (Preview), jaki będzie efekt końcowy zastosowanej operacji. Jest to bardzo cenna cecha programu, zwłaszcza że okno pod-glądu jest w tej samej skali, co okno oryginału, a wizualizacja efektu dokonuje się bardzo szybko.

Z programu można bezpośrednio drukować a także szybko ustawić dowolny obraz jako tapetę pulpitu.

Fotoefekty od ręki
W odróżnieniu od PhotoFX 2 moduł do kolekcjonowania i przeglądania grafik Picture Browser 1.5 działa dość wolno. Ale możliwość szybkiego ustalenia formatu, standardowe okno wyboru katalogu, kilka sposobów wyświetlania i opisu obrazków oraz bezpośrednie przeciąganie z miniaturek do okna oryginału PhotoFX 2 to cechy, które w praktyce wystarczają do komplementarnej współpracy tych dwóch modułów.

Tę parę uzupełnia prosty łapacz ekranów Snapshot 1.0 wykorzystujący kombinację klawiszy [SHIFT CTRL] oraz trzy funkcyjne: [F10], [F11] lub [F12] do zdejmowania całego ekranu, obrysowanego obszaru, pojedynczego okna lub obiektu z kursorem myszy lub bez.

<div align="center">

#Pełną wersję komercyjną znajdziesz tylko u nas na płycie PCWK CD 6/2000#
</div>