Fotografia: Film dobiega końca

10 lat temu w części poligrafii zwanej przygotowalnią nastąpiła całkowita zmiana narzędzi. W ciągu czterech lat tradycyjna przygotowalnia zastąpiona została całkowicie przygotowalnią komputerową. Jeszcze w 1989 r. pierwsze próby użycia komputera w tej dziedzinie traktowane były z przymrużeniem oka przez ówczesnych fachowców z branży.


10 lat temu w części poligrafii zwanej przygotowalnią nastąpiła całkowita zmiana narzędzi. W ciągu czterech lat tradycyjna przygotowalnia zastąpiona została całkowicie przygotowalnią komputerową. Jeszcze w 1989 r. pierwsze próby użycia komputera w tej dziedzinie traktowane były z przymrużeniem oka przez ówczesnych fachowców z branży.

Dziś, po 13 latach, przygotowalnia tradycyjna jest na wymarciu.

Co ciekawe, większość liczących się przygotowalni komputerowych nie jest wcale kontynuacją firm działających przed rewolucją komputerową, ale powstały po roku 1990. Ludzie z zewnątrz szybciej zauważyli możliwości wynikające z nowych, wtedy jeszcze niedoskonałych narzędzi. Fachowcy tradycyjnej przygotowalni w większości zlekceważyli nowe trendy i przegrali walkę o rynek.

Dlaczego piszę o tym w artykule o fotografii cyfrowej? Po pierwsze, dlatego że w fotografii dokonuje się dziś podobna rewolucja i znowu ludziom z zewnątrz łatwiej jest zauważyć nadchodzące zmiany niż fachowcom z branży. Po drugie, dlatego że właśnie ludzie prepressu widząc nowe możliwości najbardziej na tym skorzystają i w niedalekiej przyszłości "zagarną" dla siebie dużą część fotografii. I po trzecie, profesjonalna fotografia cyfrowa uświadamia nam wyraźniej niż poprzednio, że sama fotografia w ogromnej większości nie tworzy produktu finalnego, tylko materiał do dalszego działania, a ostatecznym rezultatem jest zdjęcie wydrukowane. Profesjonalna fotografia staje się częścią poligrafii i prawdopodobnie w niedługiej przyszłości będzie traktowana jako część prepressu.

Ekspozycja 1-krotna

Ekspozycja 1-krotna

Ekspozycja 4-krotna

Ekspozycja 4-krotna

Ekspozycja 16-krotna

Ekspozycja 16-krotna