Fotosztuczki

Nawet bez specjalistycznego programu łatwo ulepszysz swoje zdjęcia. Liczne zadania da się wykonać prościej niż np. w zaawansowanym Photoshopie. Trzeba tylko wiedzieć, jak stawić im czoło. W poniższym artykule przedstawiamy garść przydatnych porad.


Nawet bez specjalistycznego programu łatwo ulepszysz swoje zdjęcia. Liczne zadania da się wykonać prościej niż np. w zaawansowanym Photoshopie. Trzeba tylko wiedzieć, jak stawić im czoło. W poniższym artykule przedstawiamy garść przydatnych porad.

Codzienne i nieco mniej typowe zadania fotograficzne i sposoby realizowania ich za pomocą bezpłatnego oprogramowania, a także przegląd bardzo przydatnych, a mimo to rzadko wykorzystywanych funkcji w fotoedytorach - właśnie te kwestie poruszamy w poniższym materiale. Opisujemy, jak poprawiać zdjęcia i w prosty sposób dostosowywać je do własnych potrzeb.

Szybka obróbka zdjęć

Fotosztuczki

Zaawansowany fotoedytor GIMP pozwala opatrywać zdjęcia znakami wodnymi. W ten sposób utrudnisz życie internautom, którzy zechcą umieścić je w swojej witrynie.

Gdy zechcesz szybko zmodyfikować serię najnowszych fotek, nie musisz kupować drogiego programu fotoretuszerskiego z niezliczoną liczbą funkcji, przycisków i suwaków. Zamiast tego wypróbuj aplikację Ai Picture Utility (bezpłatna do użytku prywatnego,http://appliedinsights.net, Windows 2000/XP, rozmiar pliku: 1,52 MB). Wyposażono ją w wiele automatów korygujących i optymalizujących fotografie. W ten sposób użytkownik zaoszczędzi sobie mozolnego ręcznego regulowania parametrów. Zdjęcia można obracać, a także wyjustować ich kontrast, jasność, kolory i usunąć efekty błędnie ustawionego balansu bieli. Ponadto program potrafi niwelować prześwietlenia i niedoświetlenia fotografii. Wszystkie funkcje automatycznego korygowania zdjęć są zgromadzone w menu Enhance. Program wyświetla oryginalną wersję fotki obok poprawionej, co znacznie ułatwia pracę.

Atrakcyjne tapety

Nadzwyczaj ładne motywy na fotograficznych kolażach, w menu płyt DVD i na stronach internetowych przyciągają uwagę oglądających. Fotoretuszer GImp (http://www.gimp.org/~tml/gimp/win32 , Windows 95/98/Me/NT4/2000/XP, rozmiar pliku: 7,50 MB, wymaga zainstalowanego środowiska GTK+ 2) ma rozbudowany filtr do tworzenia zadziwiających wzorów na podstawie obliczeń fraktali.

Filtr możesz zastosować teoretycznie na dowolnym obrazku. Niemniej jednak zalecamy utworzenie nowego pliku o żądanej rozdzielczości (Plik | Nowy). Klikając lewe pole koloru na pasku narzędzi, ustawisz żądany kolor pierwszoplanowy swojego fraktala. Następnie przywołaj menu Filtry | Renderowanie | Natura | Płomień. Na ekranie pojawi się okno dialogowe z kilkoma suwakami i polami. Za ich pomocą możesz sterować generowaniem grafiki. W lewym górnym rogu ujrzysz podgląd efektów swoich zmagań. Gdy klikniesz przycisk Modyfikuj, program wyświetli listę wariantów graficznych. W środku okna znajduje się bieżący motyw, zaś wokół niego osiem losowo obliczonych wariantów.

Błyskawiczne zmniejszanie fotek

Fotosztuczki

Nowoczesne aparaty cyfrowe potrafią wyświetlać histogram wykonanego zdjęcia.

Robiąc zdjęcia, najlepiej jest zawsze korzystać z maksymalnej rozdzielczości oferowanej przez aparat. Zależnie od przeznaczenia, będziesz mógł użyć fotografii w najwyższej jakości. Tymczasem obrazki o rozmiarach np. 2560x1920 pikseli są zbyt duże, aby wysyłać je jako załączniki pocztowe. Na dodatek bez uprzedniej kompresji nie zmieszczą się na żadnej stronie internetowej, nie mówiąc już o wyświetlaczu kieszonkowego odtwarzacza multimedialnego.

Gdy zechcesz przeskalować swoje fotki, zrób to za pomocą bezpłatnego narzędzia VSO Image Resizer (http://www.vso-software.fr , Windows 98/Me/NT4/2000/XP, rozmiar pliku: 2,85 MB). Wcale nie musisz inwestować w komercyjne oprogramowanie do fotoretuszu. Ta aplikacja nie tylko zmniejszy twoje zdjęcia do żądanego rozmiaru, lecz w razie potrzeby zmieni również format pliku, w którym są zapisane. Po zainstalowaniu aplikacji zaznacz pliki w Eksploratorze Windows, kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie VSO Image Resizer w menu podręcznym. Na ekranie zostanie wyświetlone główne okno programu. W polu Profil wskaż jeden z predefiniowanych szablonów przeskalowywania, np. iPod Photo lub Sony PSP. Możesz także ręcznie wpisać szerokość i wysokość obrazka w polach wiersza Rozdzielczość. W razie potrzeby zapiszesz swoje ustawienia w oddzielnym profilu (ikona z dyskietką).

Istotne są ponadto ustawienia w polach listy Ścieżka docelowa i Akcja. W pierwszym z nich wybierz katalog, gdzie zostaną zapisane pliki. W polu Akcja ustawisz sposób zapisywania fotek. VSO Image Resizer może tworzyć kopie, aby zachować oryginały, bądź zastępować je zmniejszonymi fotkami. Gdy upora się z przeskalowaniem wszystkich zdjęć, poda zaoszczędzoną przestrzeń dyskową (w kilobajtach i procentach).

Gdy oprócz rozmiaru zdjęć zechcesz zmienić także ich format, kliknij przed przeskalowaniem pole Więcej. Wybierz żądany format - w wypadku JPEG możesz nawet podać poziom jakości (im wyższa, tym większy rozmiar plików).

Poprawki z użyciem histogramu

Fotosztuczki

Ten histogram pokazuje wartości niemal wyłącznie na lewym krańcu wykresu, co wskazuje, że zdjęcie zawiera bardzo dużo tonów ciemnych. Oczywiście, efekt ten może być zamierzony.

Jasność i kontrast można poprawiać w większości retuszerów za pomocą zwyczajnych suwaków. Jednak w ten sposób modyfikujesz zdjęcia, kierując się swoim subiektywnym wrażeniem. Na dodatek potrzebny jest do tego bardzo dobry monitor. Obiektywną ocenę poziomu jasności umożliwia histogram. Podaje rozkład częstości pikseli o takiej samej jasności na zdjęciu. Po skorygowaniu tonów niskich, średnich i wysokich fotografia będzie sprawiała wrażenie bardziej wyrównanej. Modyfikując ją ręcznie, zobaczysz wyniki swojej pracy na podglądzie. W ten sposób możesz bardziej precyzyjnie poprawić zdjęcie niż za pomocą automatu.

Histogram to nic szczególnego w komercyjnych, zaawansowanych fotoretuszerach. Niemniej jednak jest też dostępny w bezpłatnych rozwiązaniach - np. w programie Google Picasa (http://picasa.google.pl, Windows 2000/XP, rozmiar pliku: 5,12 MB). Kliknij przycisk Importuj, aby wczytać zdjęcia wymagające poprawek. Klikając dwukrotnie miniaturę, przejdziesz do trybu edycji zdjęcia. W lewej części okna znajdują się narzędzia korygujące, w prawej zaś podgląd fotografii. Kliknij przycisk z trzema kolorami, który znajduje się w prawym dolnym rogu okna, aby przywołać histogram. Z lewej strony odwzorowana jest liczba ciemnych pikseli, z prawej - jasnych. Jeśli na początku i na końcu histogramu figuruje niewiele wartości, na zdjęciu brakuje bardzo jasnych i bardzo ciemnych obszarów. Oznacza to za mały kontrast.

Ostry spadek wykresu ku krawędzi wskazuje niewłaściwe naświetlenie zdjęcia. Aby to skorygować, kliknij kartę Dostrajanie w lewej części okna. Poruszaj suwakami Wypełnienie światłem, Światła i Cienie tak, aby histogram wykazywał możliwie równomierny podział poziomów jasności. Dzięki temu zdjęcie uzyska większą głębię. Zwróć uwagę na to, aby wykres nie zawierał zbyt dużych luk. Aby przejąć zmiany, kliknij przycisk Powrót do biblioteki. Następnie kliknij przycisk Zapisz zmiany. Więcej informacji na temat histogramu i sposobów jego użycia zamieszczamy w dalszej części artykułu ("Histogram w aparacie i w komputerze").