Francja bezkarna

Francji prawdopodobnie uda się uniknąć kary za przekroczenie przepisów Paktu Stabilizacji i rozwoju, dotyczących deficytu budżetowego, na to samo liczą Niemcy.

Komisja Europejska jest bliska zakończenia postępowania dyscyplinarnego wobec Francji i Niemiec. Komisarz ds. gospodarczych ma nadzieję, że Francji uda się w przyszłym roku nie przekroczyć progu deficytu 3-proc. PKB.

Niemcy do 1 grudnia br. mają przedstawić plany budżetowe na 2005 rok i jeśli KE uzna je za dobre, nasz zachodni sąsiad również nie zostanie ukarany za wysoki deficyt budżetowy.

2004 rok będzie już trzeci z rzędu kiedy to deficyt budżetowy Francji i Niemiec przekroczy 3% ich PKB, teoretycznie KE mogłaby na te państwa nałożyć karę w wysokości miliardów euro. KE zastanawia się obecnie nad zmianą zasad Paktu Stabilizacji i Rozwoju, ponieważ są trudne do spełnienia i często łamane.


Zobacz również