Francja i Niemcy ponad stan

Deficyt w strefie euro wyniósł w 2002 roku 2,2% PKB a dług publiczny sięgnął 69,1% PKB – podało biuro statyczne Eurostat. Deficyt publiczny powyżej stabilizacyjnej granicy 3% PKB miały Niemcy i Francja.

W roku ub. deficyt publiczny zarówno wszystkich krajów Piętnastki jak i liczony dla państw strefy euro wzrósł w porównaniu z rokiem 2001. O ile w roku 2001 deficyt publiczny w Eurolandzie wynosił 1,6% PKB, to w roku ub. wzrósł do 2,2% PKB. Dla całej Piętnastki nastąpił odpowiednio wzrost z 0,9% do 1,9%. Limit 3% deficytu publicznego – na mocy Układu z Maastricht gwarantujący poziom stabilności euro - przekroczyły w ub. roku gospodarki Niemiec (3,6%) i Francji (3,1%). Wyraźnie poprawiła się za to Portugalia, która ograniczyła deficyt z 4,1% PKB w 2001 roku do 2,7% PKB w 2002. Nadwyżkę miały Finlandia (4,7%), Luksemburg (2,6%), Dania (1,9%) i Szwecja (1,2%).

Dług publiczny w strefie euro zmalał z 69,2% PKB do 69,1% PKB, a w całej Unii – z 63% do 62,5%. Największe zadłużenie publiczne mają Włochy (106,7% PKB), Belgia (105,4%) i Grecja (104,9%).


Zobacz również