Francja: karty chipowe zamiast dowodów osobistych

Być może już od 2006 roku Francuzi zamiast paszportów będą musieli używać kart chipowych z zapisanymi na nich danymi biometrycznymi posiadacza. Dowody osobiste miałyby zostać wymienione później - w 2007 roku.

Od 1955 roku Francuzi mają obowiązek posiadania dokumentów identyfikujących ich tożsamość. Nie muszą to być jednak dowody osobiste - wystarczy paszport, prawo jazdy albo poświadczenie innej osoby. Od 1998 roku dowody osobiste wydawane były za darmo (wystawienie paszportu kosztowało 60 euro), jednak minister spraw wewnętrznych, Dominique de Villepin, chce, żeby tym razem to obywatele ponieśli koszty reformy.

Nowe dowody tożsamości mają być kartami chipowymi z odpowiednim nadrukiem. De Vleppin twierdzi, że są one niezbędne do zachowania bezpieczeństwa kraju, jego granic i obywateli - dlatego chce, by zastąpiły stare dokumenty w przeciągu 5 najbliższych lat.

Karta ma się składać z kilku oddzielnych części. Jedna z nich ma odpowiadać wyłącznie za autentyczność karty. W innej zostaną zawarte - oraz będą wydrukowane na karcie - dane identyfikujące użytkownika: nazwisko, datę urodzenia, podpis i odciski palców, a w przyszłości również skany tęczówki.

Odciski palców mają być zakodowane i dostępne wyłącznie dla upoważnionych organów. W nowych dowodach osobistych ma się ponadto znaleźć cyfrowy podpis użytkownika, który ma w przyszłości posłużyć do sygnowania oświadczeń podatkowych i innych oficjalnych dokumentów. Pojawi się też odrobina miejsca do składowania danych przeznaczona na własne potrzeby posiadacza karty.


Zobacz również