Francja odetnie piratów

Już wkrótce francuscy internauci, którzy pobierają z Internetu pliki chronione prawem autorskim bez płacenia za nie, będą musieli liczyć się z możliwością odcięcia im dostępu do Internetu - informuje Financial Times. Nad Sekwaną zawarto właśnie szerokie porozumienie ponadbranżowe, przewidujące wprowadzenie takich sankcji.

Porozumienie to jest wynikiem wielotygodniowych negocjacji m.in. pomiędzy wydawcami muzyki i filmów oraz dostawcami usług internetowych. W rozmowach tych uczestniczyli również przedstawiciele instytucji rządowych - warto bowiem wspomnieć, że nowy prezydent Francji, Nicolas Sarkozy, od dawna zapowiadał zintensyfikowanie działań antypirackich. Celem negocjacji było nie tylko opracowanie nowych metod zwalczania procederu nielegalnego dystrybuowania muzyki, filmów i oprogramowania, ale także zdefiniowanie przyczyn tego zjawiska i przeciwdziałanie im.

Zawarte właśnie porozumienie przewiduje m.in. wprowadzenie zasady trzech przewinień - chodzi o to, że osoby nielegalnie pobierające materiały chronione prawem autorskim z Internetu zostaną dwa razy ostrzeżone o konsekwencjach takiej działalności. Jeśli ostrzeżenie te nie poskutkują, efektem będzie natychmiastowe odcięcie takiego internauty od Sieci (czasowe lub permanentne).

Przedstawiciele organizacji i firm zaangażowanych w prace nad porozumieniem zwracają uwagę na fakt, iż nie wnosi ono jedynie nowych sankcji - umowa przewiduje też prowadzenie działań mających ułatwić użytkownikom dostęp do materiałów multimedialnych oraz zwiększyć możliwość dysponowania legalnie nabytymi materiałami (to właśnie problemy z zakupem niektórych pozycji oraz ograniczenia wynikające z zabezpieczeń DRM są wskazywane przez użytkowników jako główne powody sięgania po pirackie kopie).

Dlatego też wydawcy muzyki zapowiedzieli stopniowe rezygnowanie z zabezpieczania multimediów systemami DRM (co pozwoli konsumentom na łatwe odtwarzanie nagrań w dowolnych urządzeniach oraz na wykonywanie kopii na własny użytek), zaś wydawcy filmów zobowiązali się do przyspieszenia terminu premier filmów na DVD (obecnie we Francji od momentu premiery kinowej filmu do wydania go na płycie mija przeciętnie 7,5 miesiąca).

Dziś nowe porozumienie ma zostać oficjalnie ogłoszone przez prezydenta i podpisane przez wszystkich sygnatariuszy - później wprowadzaniem nowych regulacji ma zająć się parlament. Przewiduje się, że pierwsze nowe przepisy zaczną obowiązywać w pierwszej połowie przyszłego roku.