Francuska dziura budżetowa

Francja w tym roku ponownie przekroczy próg deficytu budżetowego ustalony na poziomie 3% PKB przez Pakt Stabilizacji i może to wpłynąć na przekroczenie tej granicy przez całą strefę euro.

Jak poinformował rząd francuski, deficyt budżetowy Francji wyniesie w 2003 roku 4% Produktu Krajowego Brutto - będzie to najwyższy deficyt budżetowy wśród krajów należących do Unii Europejskiej. Francja już drugi rok z rzędu przekroczy dopuszczony przez Pakt Stabilizacji próg deficytu na poziomie 3% PKB. W ubiegłym roku miała deficyt na poziomie 3,1%, a na ten przewidywała 3,4%.

Komisja Europejska obawia się, że z powodu dziury budżetowej Francuzów deficyt w całej strefie euro przekroczy na koniec 2003 roku granicę 3%, choć przewidywano 2,5%.

Przedstawiciele Komisji Europejskiej zarzucają Francji brak działań ograniczających wydatki budżetowe. Do 3 października br. rząd francuski ma przedstawić plan obniżenia deficytu budżetowego do 3% w 2004 roku.