FreeHand 10

Choć Adobe Illustrator był pierwszym programem graficznym, który wykorzystywał PostScript, to Macromedia FreeHand jest liderem pod względem wprowadzonych innowacji.


Choć Adobe Illustrator był pierwszym programem graficznym, który wykorzystywał PostScript, to Macromedia FreeHand jest liderem pod względem wprowadzonych innowacji.

Była to pierwsza aplikacja obsługująca kolor, teksty na ścieżce, parametryczne gradienty, obsługę wielu stron i innych narzędzi. Dzisiaj może to wydawać się zabawne, ale FreeHand był pierwszy, który pozwalał na podgląd krzywych Béziera w czasie ich rysowania. Illustrator przez wiele lat był daleko w tyle, a kiedy w końcu dorównał FreeHandowi, to nowe funkcje były dostępne tylko na komputerach PC, a nie na Macach.

FreeHand jest również pierwszym programem do edycji grafiki wektorowej, który pojawił się dla nowej wersji Mac OS-a X. Ponieważ ta wersja działa w trybie macierzystym, możliwe jest wykorzystanie wszystkich funkcji dostępnych na poziomie systemu, takich jak obsługa chronionej pamięci i wielozadaniowość z wywłaszczaniem. Choć te pojęcia często niewiele mówią grafikom, to warto wiedzieć, iż są to funkcje, które zwiększają stabilność aplikacji, co przekłada się na bezpieczeństwo otwartych dokumentów. Przejście do nowego systemu oznacza również, iż FreeHand znacznie szybciej tworzy podgląd pracy i szybciej odświeża ekran.

Gradienty i strony

<b>Formaty stron</b> W jednym dokumencie można umieścić strony o różnych wielkościach.

<b>Formaty stron</b> W jednym dokumencie można umieścić strony o różnych wielkościach.

Na szczęście dla wielu grafików, pracujących jeszcze na komputerach ze starszymi systemami operacyjnymi, FreeHand 10 działa świetnie w systemie Mac OS 8.6 lub nowszym. Oczywiście, dostępna jest też wersja dla Windows.

W nowej wersji FreeHanda pojawiły się obrysowe gradienty, które wypełniają obiekt koncentryczną blendą aktualizowaną przy każdej zmianie kształtu ścieżki. Gradienty cieniowe są znane już od dawna, ale w połączeniu z zaawansowanymi funkcjami rozmieszczania koloru umożliwiają tworzenie tak ciekawych efektów, jak wybuchy gwiazd, neony i efekt żarzenia. Choć w porównaniu z podobnymi efektami w Illustratorze są bardziej ograniczone, ale za to łatwiejsze w użyciu. Od wielu lat FreeHand pozwala na tworzenie dokumentów wielostronicowych (do tej pory brak takiej funkcji w Illustratorze).

<b>Znaczenie symboli</b> Po przekształceniu pojazdu w symbol można dołączyć go do planu architektonicznego, a także wyeksportować do innych dokumentów.

<b>Znaczenie symboli</b> Po przekształceniu pojazdu w symbol można dołączyć go do planu architektonicznego, a także wyeksportować do innych dokumentów.

To narzędzie jest jeszcze bardziej rozbudowane w wersji 10., dzięki pojawieniu się opcji zarządzania widzącymi stronami. Po pierwsze, jedna ze stron może być użyta jako szablon dla innych. Jest to typowa funkcja w programach DTP, ale w przypadku FreeHanda stroną główną może być dowolna strona.

Nie ma potrzeby kopiowania i wklejania elementów do wyznaczonych szablonów, co jest niezbędne w Quarku i InDesignie. Możliwe jest także współdzielenie tej samej strony głównej w wielu dokumentach. Wadą tego rozwiązania jest to, iż jedna strona główna nie może być oparta na innej.

Nie ma również opcji automatycznej numeracji stron. Po drugie, FreeHand pozwala na zaznaczenie dowolnego fragmentu obszaru montażowego - włączając w to wiele stron lub ich fragmentów - a następnie wydrukowanie go na pojedynczej stronie. Co więcej, możliwe jest wybranie dowolnego formatu papieru, dzięki czemu użytkownik nie jest ograniczony do standardowych opcji 2-Up i 4-Up. Co ciekawe, obszar wydruku nie jest widoczny na podglądzie w trybie antialiasingu.

Paliwo dla Flasha

FreeHand oferuje coraz więcej funkcji, które mogą przyciągnąć użytkowników Flasha. Paleta Library umożliwia tworzenie i zarządzanie symbolami. Edycja głównego symbolu oznacza aktualizację wszystkich jego egzemplarzy w dokumencie.

Można również nałożyć symbol na ścieżkę w celu utworzenia śladu pędzla (ta funkcja jest obecna w Illustratorze od wersji 8). Modyfikacja takiego symbolu powoduje aktualizację śladów pędzli na całym rysunku. Jeśli rysunek zostanie wyeksportowany do formatu SWF, powtarzające się elementy zostaną umieszczone w pliku tylko raz, dzięki czemu jego wielkość zmniejszy się.

FreeHand pozwala na bezpośredni podgląd animacji Flasha. Dawniej animacje utworzone w tym programie musiały być wyświetlane w zewnętrznej przeglądarce lub odtwarzaczu Flasha.

<b>Podgląd bez kolorów</b> Ten typ podglądu umożliwia precyzyjne i szybkie wybieranie poszczególnych elementów w dokumencie, nie obciążając procesora wyświetlaniem kolorów.

<b>Podgląd bez kolorów</b> Ten typ podglądu umożliwia precyzyjne i szybkie wybieranie poszczególnych elementów w dokumencie, nie obciążając procesora wyświetlaniem kolorów.

Nowy wygląd narzędzia Inspector.

Nowy wygląd narzędzia Inspector.

Nowa paleta nawigacji pozwala na proste przydzielanie łączy i operacji Flasha do obiektów.