Freenigma dla Firefoxa

Nowy plugin dla Firefoxa pozwala na szyfrowanie poczty elektronicznej w popularnych webmailach.

Freenigma jest pluginem dla Firefoxa dodającym możliwość szyfrowania poczty elektronicznej wysyłanej i odbieranej za pomocą popularnych serwisów webmail. W chwili obecnej obsługiwane są GMail, Hotmail i Yahoo, ale autorzy nie wykluczają dodania innych, jeśli będzie zainteresowanie.

Plugin jest na razie w fazie "beta" i dostępny do testowania po zarejestrowaniu. Autorzy wyjaśniają, że rejestracja jest konieczna bo wymiana kluczy publicznych jest realizowana po stronie serwera - co jest uzasadnione wygodą korzystania z systemu i jego przenośnością.

Współudziałowcem firmy, która stworzyła Freenigmę jest Werner Koch, jeden z tworców GPG (GNU Privacy Guard). Po okresie testowym plugin i usługa ma pozostać darmowa, a firma ma nadzieję zarabiać na ofercie specjalnej dla korporacji.