Freeware zestawienie aplikacji

Zestawienie obejmuje 100 programów freeware zamieszczonych na płycie DVD.

Zestawienie obejmuje 100 programów freeware zamieszczonych na płycie DVD.

W kolumnie Rozmiar podana jest objętość pliku, natomiast w kolumnie Opis krótka charakterystyka programu. Na płycie znajdują się poszerzone informacje o programach. Opisane pozycje są oznaczone odpowiednim symbolem. Pozostałe znajdziesz na dołączonym krążku.