Fryderyk Pro

Z pewnością nie jest to klasyczna zapora sieciowa, potrafi jednak znacząco poprawić bezpieczeństwo pracy na komputerach korzystających (nawet sporadycznie) z połączeń sieciowych.

Z pewnością nie jest to klasyczna zapora sieciowa, potrafi jednak znacząco poprawić bezpieczeństwo pracy na komputerach korzystających (nawet sporadycznie) z połączeń sieciowych.

Fryderyk Pro monitoruje wszystkie uruchomione programy, badając, czy nie przechwytują informacji z klawiatury (np. haseł), czy nie korzystają z Internetu, z poczty elektronicznej, a nawet czy nie próbują nawiązywać połączenia telefonicznego bez wiedzy użytkownika. Program potrafi nie tylko podać numer IP komputera, z którym jakaś monitorowana aplikacja próbuje nawiązać nieautoryzowane połączenie, ale może także zidentyfikować nazwę domeny i wyświetlić wiele dodatkowych informacji (np. nazwę dostawcy usług sieciowych). Typową dla zapór sieciowych opcją jest blokowanie wszystkich niestandardowych połączeń (czyli poza pocztą elektroniczną, przeglądarką WWW itd.). Przydatne to, choć nie do końca konfigurowalne - miłośnicy systemów wymiany P2P mogą mieć kłopoty ze ściąganiem plików. Fryderyk ma także kilka dodatkowych funkcji, niezwiązanych bezpośrednio z ochroną komputera. Dzięki programowi można korzystać z ośmiu , aplikacja wyświetla aktualne obciążenie procesora i pamięci, można także edytować listę programów uruchamianych podczas startu systemu operacyjnego. Fryderyk może być również wykorzystywany do przypominania haseł. Pojawiające się w "wygwiazdkowanej" postaci hasła zostają zamienione na zwykły tekst. Ta opcja powoduje czasem problemy - zawartość niektórych zwykłych pól edycyjnych w aplikacjach staje się "wygwiazdkowana" i dopiero restart systemu rozwiązuje problem. Czy to wszystko? Nie - Fryderyk potrafi dodatkowo zamykać okna reklamowe typu pop-up, a także oferuje bardzo interesującą funkcję: "odwracanie" okna dowolnej aplikacji na drugą stronę. Na takiej "odwróconej" stronie można zapisywać krótkie notatki, a także wyszukiwać pliki dokumentów związanych z "odwróconym" programem.