Fundacji Kronenberga wybrała mikroprzedsiębiorców roku 2009

Konkurs ma na celu zachęcanie do zakładania małych firm oraz prezentowanie i promowanie dobrych przykładów działań gospodarczych. Co cieszy, większość nagrodzonych to innowacyjne firmy technologiczne.

Fundacja Kronenberga działa przy banku City Handlowy. "Chcemy pokazywać, promować przykłady dobrego gospodarowania oraz ludzi, którzy pasję i chęć posiadania własnej firmy z sukcesem wcielili w życie. Jestem przekonany, że poprzez prezentację zwycięzców naszego konkursu pokażemy, że ‘można’. Wierzę, że prowadząc takie programy, inspirujemy do działania, wyznaczając kierunek trwałej poprawy jakości życia w skali całego społeczeństwa" - mówił Michał H. Mrożek, wiceprezes zarządu Citi Handlowy podczas uroczystego powitania uczestników gali Mikroprzedsiębiorca Roku 2009.

Przyznanie nagród poprzedziła prezentacja badania "Bariery rozwoju mikroprzedsiębiorczości w Polsce", zrealizowanego w maju 2009 r. przez Fundację Kronenberga przy współpracy Microfinanace Centre. Badanie zostało przeprowadzone na próbie 500 mikrofirm przez Pentor Research. Z badań wynika m.in., że aż 44% mikrofirm spodziewa się, że liczba barier prawno-administracyjnych dla rozwoju przedsiębiorczości w nadchodzącym roku będzie wzrastała. Z kolei 59% ankietowanych już dzisiaj potwierdza istnienie takich barier i wskazuje je jako główne przeszkody utrudniające rozpoczęcie działalności. Badania pokazują również, że niemal 80% badanych zakładając firmę korzystało z własnych oszczędności. Z zewnętrznej pomocy finansowej nie korzysta dzisiaj aż 76% mikroprzedsiębiorców. Przyczyną tego jest niechęć przedsiębiorców do zaciągania kredytów/pożyczek (36%) lub brak potrzeb posiadania dodatkowych funduszy (35%).

Tegorocznym laureatem i zdobywcą prestiżowego tytułu Mikroprzedsiębiorca Roku 2009 została firma Nexwell Engineering z Wrocławia, założona przez Michała Kowalczyka. Nexwell zajmuje się projektowaniem i produkcją nowoczesnych systemów automatyki domowej. Wiodącym produktem firmy jest system NEXO, który pozwala w elastyczny i wygodny sposób sterować różnymi elementami infrastruktury technicznej każdego domu. Zwycięzca otrzymał nagrodę w wysokości 30 000 zł.

Oprócz nagrody głównej jury przyznało trzy wyróżnienia w kategorii głównej po 15 000 zł. Otrzymali je: Tomasz Krupa - Grzegorz Leinz, KELT s.c. (producent maszyn termoformujących); Paweł Musiał - MPICOSYS EMBEDDED PICO SYSTEMS sp. z o.o. (firma działa w obszarze nowych technologii mikrosystemów elektronicznych, jest twórcą m.in. kart chipowych z wbudowanymi, miniaturowymi ekranami elastycznymi, pełniących funkcje płatnicze, lojalnościowe czy dokumentów elektronicznych, takich jak prawo jazdy, paszport czy dowód osobisty); Paweł Pagacz - F.H.U.M. "SPP" Paweł Pagacz (usługi szewskie o zasięgu całego województwa małopolskiego).


Zobacz również