Fundusz mówi o wzroście

Międzynarodowy Fundusz Walutowy ostrzega kraje kandydujące do Unii Europejskiej, że będą musiały obniżyć wydatki w obliczu rosnącego deficytu rachunku obrotów bieżących. MFW przedstawiło prognozy wzrostu m.in. dla Polski nieco bardziej optymistyczne od tych opublikowanych przez Komisję Europejską.

Wydawana co pół roku prognoza MFW przewiduje, że kraje kandydujące do Unii uzyskają w 2003 roku 3,9% wzrostu a w 2004 roku - 4,5%. To prognoza bardziej optymistyczna od tej, jaką ogłosiła Komisja Europejska na początku ub. tygodnia (odpowiednio 3,5% i 4,3%). Szczegółowe prognozy dla Polski to: 2,6% wzrostu realnego PKB w 2003 i 4,1% w 2004 roku; -3,7% PKB w 2003 i -4% w 2004 roku deficytu rachunku wydatków bieżących; cen żywności i usług - 1,1% w 2003 i 2,4% w 2004 roku. Na tle krajów Europy Środkowej oznacza to, że mielibyśmy w przyszłym roku wzrost wyższy niż Czechy, Słowenia i Węgry, a niższy tylko niż Słowacja (4,2%). Pod względem szybkości wzrostu szybsze jednak będą według MFW w gronie państw kandydujących kraje bałtyckie (najszybciej ma rozwijać się Łotwa- w 2004 r. 6% wzrostu realnego PKB), Bułgaria, Cypr i Rumunia. Pod względem cen żywności i usług będziemy wśród gospodarek o najwolniej rosnących wskaźnikach cen konsumenckich (niższe wskaźniki będą miały jedynie Malta i Cypr). Pod względem deficytu wydatków bieżących w 2004 roku niższy odsetek będą miały jedynie gospodarki Słowenii (-1,7%) i Cypru (taki sam).

Przedłużająca się wojna w Iraku została uznana za jeden z czynników ryzyka dla rozwoju krajów Europy Środkowo - Wschodniej, w związku z możliwością wzrostu cen ropy oraz osłabieniem eksportu do UE, jeśliby gospodarka unijna miała nadal spowalniać w związku z niepewną sytuacją międzynarodową.

Według MFW polska gospodarka jest jednak najsłabsza w regionie. W związku z tym potrzebne jest przyspieszenie prywatyzacji i oszczędności - napisano w dokumencie. MFW przestrzega ponadto przed rosnącym deficytem fiskalnym. Rekomendowana jest zatem kontrola wydatków, płac i elastyczność w polityce monetarnej.


Zobacz również