Fundusze coraz potężniejsze

Fundusze private equity w Europie zebrały w 2006 r. rekordowo wysoką kwotę 112 mld euro, o ponad połowę więcej niż w 2005 roku.

Jak wynika z danych Europejskiego Stowarzyszenia Private Equity (EVCA), 84 mld euro zostały użyte na operacje wykupu, a 17 mld euro na przedsięwzięcia typu venture capital.

Bardzo popularne były duże wykupy, ale fundusze private equity były też częściej wykorzystywane do finansowania mniejszych firm - 90% przedsiębiorstw finansowanych przez private equity zatrudnia mniej niż 500 osób.

Fundusze private equity stały się znaczącą siłą na międzynarodowych rynkach finansowych i przeprowadziły w ubiegłym roku liczne transakcje przejęć dla firm z ugruntowaną pozycją. Są jednak obwiniane o redukowanie miejsc pracy i stwarzanie zagrożenia dla stabilności systemu finansowego.

Największym źródłem kapitału w ubiegłym roku były USA, które dostarczyły niemal jedną czwartą funduszy, brytyjscy inwestorzy odpowiadali za 21%, a francuscy 7,9%.

Najwięcej środków spłynęło do Wielkiej Brytanii - aż jedna trzecia inwestycji dotyczyła brytyjskich przedsiębiorstw (15,2% środków dostały firmy francuskie, a 10,2% - niemieckie).

Dane użyte przez EVCA dostarczyły Thomson Financial i PricewaterhouseCoopers.