Fundusze strukturalne wciąż niewykorzystane

Do końca ubiegłego roku Polsce zostało do wykorzystania aż 61,8% środków z unijnych funduszy strukturalnych przyznanych na lata 2004-2006.

Jak wynika z raportu cytowanego przez PAP, dotyczącego wykorzystania funduszy strukturalnych, w ubiegłym roku nasz kraj przyspieszył wydawanie dostępnych środków, ale mimo to ponad połowy nie udało się wykorzystać. Fundusze strukturalne można przeznaczyć m.in.na rozwój najuboższych regionów, budowę infrastruktury, likwidację bezrobocia.

Wśród 10 przyjętych w 2000 r. krajów najlepiej z wydawaniem funduszy strukturalnych poradziły sobie Estonia i Słowenia - do końca ub. r. wydały ponad 51% środków. Węgry zużyły 49,7% środków, Malta 39,5%, Polska uplasowała się w środku stawki wykorzystując 38,2%. Pod względem absorpcji unijnych funduszy najgorzej wypadły Litwa (36,7%), Słowacja (36,2%), Łotwa (34,2%), Czechy (33,3%) i Cypr (32,1%). Łącznie 10 nowych unijnych krajów wykorzystała 39% środków z funduszy strukturalnych przyznanych na lata 2004-2006.