Fundusze z UE na badania naukowe na Ścianie Wschodniej

Aż 382 mln zł dostaną uczelnie wyższe, instytucje naukowe i gminy z pięciu województw Polski wschodniej. Za unijne euro doposażą laboratoria i uruchomią nowe kierunki badań naukowych - takich, z których skorzystają przedsiębiorcy.

Jak podaje Gazeta Wyborcza, podział pieniędzy z programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej ogłosiła wczoraj Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Przedstawiciele pięciu województw tzw. Ściany Wschodniej przekazało już 30 wniosków o dotację. 15 projektów wygrało.

Najwięcej - 82,3 mln zł - dostanie Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, na budowę i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL.

Politechnika Rzeszowska ma dostać 60,6 mln zł na rozbudowę infrastruktury naukowo-badawczej (łączna wartość inwestycji 71 mln zł).

Uniwersytet Medyczny w Lublinie - prawie 30 mln zł na przebudowę Centrum Innowacyjnych Technologii Nanobiomedycznych.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - 20,5 mln zł na zakup aparatury naukowo-badawczej na potrzeby Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych.

Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie wywalczył 22 mln zł na środowiskowe laboratorium energii odnawialnej.

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach otrzyma prawie 21 mln zł na projekt LABIN - wyposażenie laboratoriów naukowo-badawczych.

Warunkiem otrzymania dotacji było wykazanie, że realizacja projektu inwestycji w badania i rozwój będzie przynosić korzyści firmom. Zgłaszano tylko te projekty, które już teraz są przygotowane do realizacji, mają dokumentację techniczną i ważne pozwolenie środowiskowe. PARP wciąż przyjmuje wnioski na kolejne dotacje, choć pozostało już na nie niewiele funduszy, bo 118 mln zł. Czy rząd ją powiększy? Niewykluczone - pisze Gazeta Wyborcza.