Funkcjonalność 2: lubimy was za co innego

Użytkownicy e-banków chcą przede wszystkim sprawdzać stan konta, klienci e-sklepów – mieć więcej informacji o produktach nad kupnem których się zastanawiają, a goście portali horyzontalnych są w większości zadowoleni ze swojego portalu i dlatego go odwiedzają. Klasycznie pojmowana funkcjonalność witryny nie jest głównym przedmiotem troski internautów korzystających z witryn tych trzech kategorii – wynika z drugiej edycji badania I-Metrii.

I-Metria przeprowadziła drugą edycję badania funkcjonalności polskich witryn internetowych. Firma zbadała funkcjonalność witryn z trzech kategorii: portali horyzontalnych, i banków internetowych.

Jako cel odwiedzin witryny banku internetowego 88,4% ankietowanych podało chęć sprawdzenia stanu konta; blisko 43% odwiedziło ją z chęci sprawdzenia wpływów na rachunek; 32% dokonało przelewu, blisko 30% - sprawdzenia historii rachunku. Znacznie rzadziej dokonywano odwiedzin stron nietransakcyjnych e-banków, w celach informacyjnych. Odpowiednio 14% szukało wiedzy na temat produktów i usług, 12,5% - oddziałów i bankomatów, niespełna 9% chciało sprawdzić oprocentowanie rachunku lub lokaty. Po 10% wizyt było wynikiem chęci dokonania zlecenia stałego lub założenia lokaty.

87% ankietowanych nie miało problemów ze znalezieniem na stronach banków pożądanej informacji, a 8% - miało. Nieco mniej pozytywnych ocen zebrały strony transakcyjne banków – w sumie jako zadecydowanie łatwo lub raczej łatwo korzystało się z nich ok. 78% ankietowanych; jeśli jednak zbiór odpowiedzi pozytywnych poszerzymy o te de facto deklarujące obojętność wobec podnoszonej kwestii (odpowiedź „ani łatwo, ani trudno”), to udział ten sięgnie 94%.

W badaniu funkcjonalności portali horyzontalnych (przynajmniej w tej części badania, której wyniki udostępniono publiczności) o odczucia pytano użytkowników Wirtualnej Polski, Onetu i Interii. Głównym powodem korzystania z danego portalu w tej grupie okazało się po uśrednieniu zadowolenie z danego portalu (niespełna 18% odpowiedzi). Niemal równie dobrym powodem jest jednak posiadanie konta pocztowego w danym portalu (16%). Przyzwyczajenie odgrywa nieco mniejszą rolę (niż zapewne chcieliby tego sami przedstawiciele portali) – 8,9% odpowiedzi. Ilość informacji jako decydujące kryterium docenia 7,5% ankietowanych, a tematykę – 7%. Dopiero potem uplasowały się „technologiczne” typy odpowiedzi – 7% najbardziej ceni sobie wyszukiwarkę, 6,6% - szybkość ładowania strony, pomiędzy ok. 4% a 5% odpowiednio także prostotę obsługi, łatwość nawigacji, szatę graficzna i czytelność strony.

Trzy czwarte ankietowanych posiada darmowe konto pocztowe na portalu; w badaniu jakościowym okazało się, że o wyborze usługodawcy pocztowego decydował przede wszystkim przypadek lub rekomendacja znajomych. Ponadto 935 ankietowanych korzysta z wyszukiwarek na portalach; w skali od 1 (b. źle) do 5 (b. dobrze) oceniali mechanizm w Interii i WP na 4-kę, a w Onecie – na 3,9.

Użytkownicy sklepów internetowych badani przez I-Metrię domagali się przede wszystkim bardziej szczegółowych informacji o produktach (88% odpowiedzi). Powinna ona zawierać cenę (93% wskazań), zdjęcie (85%), informacje o właściwościach (78%), warunkach gwarancji (58%) i producencie (43%).

Według 85% badanych e-sklepy powinny zamieszczać informacje o zabezpieczeniach i ten postulat jest składany bardzo serio: 94% ankietowanych nie dokonałoby zakupu w sklepie, który nie posiada zabezpieczeń wymiany informacji osobistych. Zdaniem 96% ankietowanych URL sklepu powinien być łatwy do zapamiętania; większość respondentów nie pochwalała też umieszczania w nazwie myślników lub podkreślników. Nazwa powinna zdaniem 41% ankietowanych kojarzyć się z oferowanym asortymentem. 65% ankietowanych korzysta ze sklepowych wyszukiwarek, 44% - katalogu produktów, 31% - z podziału na sekcje.

I-Metria przeprowadziła badanie ilościowe i jakościowe. Respondentami badania byli w obu przypadkach użytkownicy danej kategorii witryn. W pierwszej kolejności przeprowadzono badanie jakościowe (pogłębione wywiady indywidualne); jego celem było określenie zwyczajów i typowych zachowań użytkowników danego typu witryn, co następnie wykorzystano w badaniu ilościowym, w którym próbki liczyły od ok. 100 do 200 osób.