Fuzja do wyjaśnienia

Unia Europejska wszczyna postępowanie wyjaśniające, dotyczące monopolistycznej pozycji koncernu AOL Time Warner.

Komisja Europejska w oficjalnym oświadczeniu poinformowała, iż wszczyna postępowanie wyjaśniające w sprawie fuzji firm Time Warner i America Online. Do zarządów obu koncernów medialnych zostały wysłane pisma z prośbą o złożenie, w ciągu dwóch tygodni, odpowiednich wyjaśnień dotyczących połączenia potentatów.

Rzecznik Komisji stwierdził, iż jest to normalna procedura w takich przypadkach. Połączone Time Warner i America Online posiadają wiele redakcji prasowych, stacji radiowych, telewizyjnych, wytwórni filmowych oraz mają bardzo znaczny udział w usługach internetowych. Wszczęte przez Komisję Europejską postępowanie ma na celu wyjaśnienie, czy działalność rynkowa tak potężnego koncernu medialnego nie będzie nosiła cech monopolistycznych i czy nie będzie sprzeczna z zasadami uczciwej konkurencji.

Więcej informacji: europa.eu.int


Zobacz również