Fuzja zatwierdzona

Po wielu miesiącach prawnych sporów AOL i Time Warner łączą się w jedną firmę.

Amerykańska Federalna Komisja Łączności (FCC) ostatecznie zatwierdziła fuzję AOL i Time Warner. W wyniku połączenia koncernów powstanie gigant medialny, którego wartość szacuje się na 94 mld USD. Koncerny muszą jednak spełnić kilka warunków.

Aby uzyskać zgodę na połączenie, AOL musi udostępnić możliwość wymiany danych z programami do natychmiastowej komunikacji ICQ i AOL Instant Messaging z aplikacji innych producentów. Time Warner został zobligowany natomiast do ograniczenia lub zaprzestania współpracy z AT&T. Blisko miesiąc temu Federalna Komisja Handlu miała zastrzeżenia do monopolizowania sieci kablowych w Stanach Zjednoczonych przez firmę Time Warner. Firma musiała obiecać udostępnienie sieci co najmniej jednemu obcemu operatorowi.

Według szacunków analityków przychody nowo powstałego koncernu będą sięgać 40 mld USD.

Więcej informacji:

www.aol.com

www.timewarner.com