Fuzje w środku Europy

Łączna wartość transakcji fuzji i przejęć zawartych na świecie w 2002 roku zmniejszyła się w porównaniu z rokiem 2001 o 47% - z 1887 mld USD do 996 mld USD. Liczba transakcji spadła zaś z niecałych 23 tys. do 17,5 tys., czyli o 24%. Są to najgorsze wyniki od siedmiu lat.

Jak podaje KMPG w najnowszym raporcie dotyczącym rynku fuzji i przejęć, na przekór światowym trendom, w krajach Europy Środkowo-Wschodniej rynek fuzji i przejęć zdecydowanie się ożywił, głównie dzięki zbliżającemu się rozszerzeniu Unii Europejskiej. Inwestorzy liczą, że w nowych krajach członkowskich nastąpi ożywienie gospodarcze. W 2002 r. w naszym regionie zawarto 797 transakcji M&A o łącznej wartości 9,1 mld USD, wobec 6,7 mld USD w 2001 r., czyli o 36% więcej. Znacząco (o 47%) wzrosła również średnia wartość zawieranych transakcji – z 7,8 mln USD do 11,4 mln USD.

„Nie ulega wątpliwości, że oczekiwane wejście ośmiu krajów regionu do Unii Europejskiej w 2004 roku jest głównym motorem napędowym transakcji M&A w tym roku. Potwierdzeniem bardzo dużego zainteresowania Europą Środkowo – Wschodnią przez kraje UE jest fakt, że prawie 70% wartości transakcji M&A w regionie w 2002 r. zostało zawarte właśnie przez firmy z krajów unijnych (głównie z Austrii, Wielkiej Brytanii oraz Niemiec)” – powiedział Krzysztof Rozen, szef działu KPMG Corporate Finance na Europę Środkowo – Wschodnią.

Transakcje o największej wartości zawarto w sektorze usług finansowych (3,3 mld USD), było to jednak zaledwie 13% transakcji M&A przeprowadzonych w regionie. Najwięcej transakcji zawarto w sektorze produkcji przemysłowej (35% wszystkich, o łącznej wartości 2,2 mld USD).

Najwięcej transakcji M&A w naszym regionie przeprowadziły Czechy. Polska nadal odnotowuje spadek wartości transakcji fuzji i przejęć – w 2002 r. ich wartość wyniosła łącznie 2,4 mld USD, o 20% mniej niż rok wcześniej. Spadła również średnia wartość transakcji – z 11,9 mln USD do 11 mln USD. 66% stanowiły transakcje typu cross-border. Najaktywniejszymi inwestorami zagranicznymi byli Brytyjczycy (28% całości zainwestowanego kapitału).

Największą wartość miały transakcje fuzji i przejęć zawarte w sektorze finansów i ubezpieczeń (0,7 mld USD), choć ich udział był mniejszy niż rok wcześniej – 28% wobec 40%. W 2002 r. wzrosło znaczenie sektora handlu detalicznego – 27% transakcji, wobec 1% w 2001 r. W sektorze produkcji przemysłowej zawarto jedną czwartą transakcji M&A, a w informatycznym – 9% (wobec 32% rok temu).

Największą transakcją M&A zawartą w ubiegłym roku w Polsce był zakup przez brytyjskie Tesco polskiej części niemieckiej sieci detalicznej HIT (653 mln USD), na drugim miejscu był zakup przez BIG Bank Gdański 45% akcji spółki BIG BG Inwestycje (116 mln USD).