GOG GALAXY 2.0 - aktualizacja Euporie

Klient platformy GOG został zaktualizowany. Jakie nowości zostały do niego dodane?

GOG GALAXY 2.0 po aktualizacji nazwanej "Euporie" wprowadza szereg rozwiązań usprawniających zarządzanie biblioteką. Przede wszystkim zostają usunięte duplikaty gier - jeśli posiada się jedną pozycję na kilku platformach, od teraz będzie pokazywana jako jedna pozycja, zamiast (jak dotąd) kilka osobnych. Usuwanie duplikatu leży w rękach gracza - który samodzielnie wybiera, jaka wersja ma zostać zachowana w bibliotece. GALAXY stało się również centrum pobierania i zarządzania cyfrowymi dodatkami. Od teraz wszystkie operacje są wykonywane w jednym miejscu. Dotyczy to zarówno takich elementów jak tapety, jak i aktualizacje samego klienta danej gry czy pobieranie DLC.

Z innych nowości warto wspomnieć o dodaniu skrótu myszy - klikniecie prawym przyciskiem na ikonce gry otworzy związane z nią menu kontekstowe - wprowadzeniu zaawansowanego wyszukiwania podczas przeglądania zasobów sklepu oraz wprowadzono pakiet uniwersalnych okładek dla tytułów bez oryginalnych okładek. GOG GALAXY 2.0 jest cały czas rozwijany i występuje w nim kilka znanych błędów, np. szwankuje synchronizacja zakładek pomiędzy urządzeniami.