GPL po raz trzeci

Organizacja Free Software Foundation rozpoczęła prace nad nową wersją GNU General Public License. GPL to najczęściej używana licencja w przypadku wolnego/otwartego oprogramowania.

Powszechna Licencja Publiczna GNU (GPL) to licencja wolnodostępnego oprogramowania, zabraniająca zamykania kodu. Została ona stworzona w 1988 przez Richarda Stallmana i Ebena Moglena na potrzeby Projektu GNU, na podstawie wcześniejszej Emacs General Public License.

GPL jest obecnie najpopularniejszą licencją wolnodostępnego oprogramowania. Poprzednia jej wersja powstała w 1990 roku w zupełnie innych warunkach rynkowych i technologicznych i nie przewidywała m.in. obecnych problemów z ochroną własności intelektualnej.

Uaktualniona licencja w wersji GPL 3 ma zostać opublikowana w przyszłym roku i będzie dotyczyła zarówno praw autorskich, jak i w szerszym zakresie praw patentowych, usług internetowych i tzw. trusted computing. GPL 3 ma mieć zasięg międzynarodowy, jednak problemy stwarzają różne systemy prawne i patentowe.

Więcej informacji: http://www.gnu.org


Zobacz również