GPLv3 coraz bliżej

Fundacja Free Software Foundation opublikowała wytyczne, którymi chce się kierować podczas uzgadniania szczegółów dotyczących GPLv3. W ten sposób FSF chce przyciągnąć do dyskusji jak największą liczbę użytkowników.

GPL to jedna z najpopularniejszych licencji w świecie open source. Udostępnia się na niej m.in. Linuksa, jądro systemu operacyjnego stworzone przez Linusa Torvaldsa.

Jedną z najbardziej dyskusyjnych kwestii w GPLv3 jest sprawa łączenia w jednej aplikacji zamkniętych i otwartych źródeł. Dużo kłopotów powoduje również problem wzajemnie niekompatybilnych licencji open source, których warunki wzajemnie się wykluczają oraz zagadnienie dopuszczenia do patentowania aplikacji objętych GPL-em.

Choć ostatnie słowo w przypadku GPLv3 ma mieć Richard Stallman, twórca poprzednich wersji licencji. FSF podkreśla jednak, że każdy ma prawo głosu i może wnieść swój wkład w toczące się prace.

Dodatkowe informacje nt. prac nad GPLv3: witryna FSF


Zobacz również