GPS w palmtopie

Firma Trimble zaprezentowała technologię FirstGPS, umożliwiającą stosowanie systemów pozycjonowania w różnych urządzeniach przenośnych.

Japońska firma Trimble przedstawiała nową wersję technologii FirstGPS, dzięki której wszelkiego rodzaju urządzenia przenośne można łatwo wyposażyć w systemy pozycjonowania. FirstGPS została już zastosowana w opracowanym wspólnie z firmą Seiko urządzeniu zwanym Locatio. Jak utrzymują producenci, jest to pierwsze na świecie połączenie palmtopa, telefonu komórkowego, cyfrowego aparatu fotograficznego i osobistego nawigatora.

Układ FirstGPS opracowany przez Trimble cechuje się bardzo niskim poborem energii oraz niewielkimi wymiarami. Dzięki temu może on znaleźć zastosowanie w wielu różnych urządzeń przenośnych, nie wpływając na znaczące zwiększenie ich wymiarów ani skrócenie czasu pracy baterii. FirstGPS nie ma ani własnej pamięci, ani procesora, dlatego do obliczeń jest wykorzystywany główny procesor urządzenia (w którym go zamontowano). Producent zapewnia jednak, iż zastosował na tyle inteligentne algorytmy działania, aby użytkownik nie odczuł spowolnienia pracy innych aplikacji. Masowa produkcja układów rozpocznie się w III kwartale tego roku.

"Technologia FirstGPS, umożliwia zastosowanie systemów pozycjonowania wszędzie tam, gdzie niezbędna jest jak największa miniaturyzacja i możliwość pracy przy znikomym poborze mocy, czyli we wszelkich urządzeniach przenośnych" - powiedział Dennis Workman, wiceprezes firmy Trimble.


Zobacz również