GTA znowu pod ostrzałem!

Amerykańscy senatorowie Lieberman i Brownback planują przedstawić projekt nowego aktu prawnego, który dostarczy organizacjom rządowym nowych instrumentów do walki z przemocą w grach komputerowych.

Projekt ustawy przewiduje wydzielenie z budżetu środków na finansowanie badań nad wpływem treści mediów (ze szczególnym uwzględnieniem gier komputerowych) na zachowanie dzieci. Po raz kolejny jako sztandarowy przykład złego wpływu przesyconych przemocą gier komputerowych posłużyła najchętniej kupowana gra na konsole PS2 - GTA.

W swoim oświadczeniu Lieberman powiedział, że GTA wiąże przemoc z seksem i nagradza graczy za wykorzystywanie i zabijanie kobiet. "To jest chore i nie do wytrzymania" powiedział senator. "Poza tym, że niektóre gry stoją w jawnej sprzeczności z wieloma wartościami, powinniśmy również wiedzieć jaki wpływ mają one na zachowania młodych chłopców."

Planowana ustawa powoła do życia program (w ramach organizacyjnych Narodowego Instytutu Zdrowia), którego głównym założeniem będzie badanie wpływu mediów na zdrowie dzieci.


Zobacz również