Garmin iQue 3600

Interesujący palmtop z wbudowanym modułem GPS. Gdyby nie ta cena.

Interesujący palmtop z wbudowanym modułem GPS. Gdyby nie ta cena.

Moduły GPS do palmtopów były do niedawna jedynym rozwiązaniem, pozwalającym w komputerze naręcznym uruchomić nawigację satelitarną... aż pojawił się na rynku IQue 3600. W iQue zainstalowano system operacyjny Palm OS zmodyfikowany na potrzeby nawigacji. Ważnym elementem jest wirtualne pole do wprowadzania znaków, które można wyłączyć, aby nie zajmowało części ekranu. U dołu wyświetlacza cały czas widnieje okno przedstawiające liczbę satelitów aktualnie korzystających z GPS.

Wyznaczanie trasy

Garmin iQue 3600

W systemie zainstalowano aplikację MapSource CityCelect Europe, która pozwoli z poziomu palmtopa wyznaczyć trasę przejazdu, pomoże też dotrzeć do celu, informując poprzez symbole graficzne lub głosowo, gdzie należy skręcić bądź jak długo jechać prosto. Oprogramowanie pomaga zdefiniować zamknięte lub zakorkowane drogi, tak aby odcinki te zostały ominięte podczas jazdy. Niestety, w dołączonym pakiecie nie ma mapy Polski. Należy ją dokupić, choć i tak nie rozwiąże to wszystkich problemów. Wytyczanie trasy w Polsce odbywa się na komputerze stacjonarnym i dopiero tak przygotowaną drogę należy przenieść do palmtopa. Koszt mapy Polski to ponad 600 zł, jeżeli nie zniechęci cię to do zakupu, tak jak wygórowana cena iQue, to z pewnością swojej decyzji nie będziesz żałował.

IQue obsługuje do 32 śladów, pozwala też na ich rejestrację (maksymalna liczba z jakiej składa się rejestrowany ślad, to 5000 punktów). Podczas jazdy pokazuje oprócz mapy aktualną prędkość, odległość do celu i czas podróży.

Informacje Excel

http://www.garmin.pl

Cena 3800zł