Gates pracuje nad technologią "Text To Video", która zamienia tekst w film

Bill Gates pracuje nad technologią Text To Video, która byłaby zdolna do stworzenia filmu na podstawie dowolnego tekstu. Rozwiązanie to z pewnością świetnie sprawdziłoby się w edukacji.

Pewnie większość z Was miała do czynienia z technologią Text To Speech, z której korzysta wiele serwisów oferujących możliwość odczytywania informacji przygotowanych w postaci tekstu. O ile jednak jest ona przydatna, o tyle wygląda bardzo blado na tle złożonego niedawno przez samego Billa Gatesa (oraz grupy 9 współpracujących z nim osób) wniosku patentowego na technologię Text To Video.

Na co będzie pozwalało to rozwiązanie? Jeden ze scenariuszy zakłada następujące jego wykorzystanie:

"załóżmy, że student dostał do przeczytania jakiś tekst z podręcznika. Aby było bardziej interesująco, może on zrobić mu zdjęcie swoim telefonem. Systemy i metody tutaj opisane generują następnie łączącą się w całość sekwencję obrazów odpowiadających elementom ujętym w tekście.

Student zamiast więc czytać daty, czy nazwiska może po prostu zobaczyć np. żołnierzy biegających po polu bitwy. Systemy i metody mogą dodatkowo zbierać informacje pomocnicze (np. kolor mundurów, dane topograficzne, układ pola bitwy, pora roku, warunki pogodowe itp.) i włączyć je do sekwencji obrazów."

Co więcej, opisana ww wniosku technologia zakłada również możliwość odczytywania pisma odręcznego oraz radzenie sobie z tekstem napisanym w różnych językach.

Niestety obecnie nie wiadomo, kiedy ta naprawdę fantastyczna technologia (!) mogłaby ujrzeć światło dzienne. Mam jednak nadzieję, że zaangażowanie się w jej rozwój Gatesa przyniesie szybkie rezultaty.