Gdy modem wychodzi z mody...

Czy nie szkoda Ci czasu, gdy minutami czekasz na pojawienie się przywołanej witryny sieciowej? Jeśli tak, spróbuj zwiększyć wydajność modemu. Specjalne narzędzia optymalizują niektóre ustawienia w Windows, przez co zwiększają tempo surfowania w Internecie.

Czy nie szkoda Ci czasu, gdy minutami czekasz na pojawienie się przywołanej witryny sieciowej? Jeśli tak, spróbuj zwiększyć wydajność modemu. Specjalne narzędzia optymalizują niektóre ustawienia w Windows, przez co zwiększają tempo surfowania w Internecie.

Nie zawsze przyczyną zbyt długiego oczekiwania na witryny jest duże obciążenie Internetu. Bardzo często przestoje są spowodowane powolnymi połączeniami modemowymi. Jednak winą nie zawsze można obarczyć sam modem. W systemie Windows urządzenie jest często wyhamowywane przez domyślne ustawienia połączeń Dial-Up przy użyciu protokołu TCP/IP. W tym przypadku można znacznie skrócić czas otwierania witryn, optymalizując ustawienia. Cała przyjemność polega na tym, że użytkownik nie musi ręcznie zmieniać wszystkich parametrów. Istnieją narzędzia diagnostyczne, np. Modem Booster, które przeprowadzają gruntowne testy urządzenia, po czym dostosowują ustawienia Windows do danego modemu i operatora internetowego. Shareware'owy Modem Booster 2.1 (21-dniowa wersja demonstracyjna dostępna pod adresem www.inklineglobal.com , rozmiar pliku: ok. 1,5 MB, cena: 20 USD) działa w środowiskach Windows 95/98, NT 4 i 2000. Narzędzie działa tylko podczas połączenia w trybie Dial-Up Networking. Wymaga 8 MB pamięci RAM i 2 MB miejsca na twardym dysku. Podczas testów uzyskaliśmy od 15 do 20 procent zwiększenia wydajności.

Modem Booster pozwala podkręcać cztery oddzielne opcje: MTU (Maximum Transmission Unit), RWIN (Receive Window), TTL (Time-to-live) i Cache Size. W przypadku MTU program wyrównuje maksymalny rozmiar transmitowanych pakietów danych ustalony w Windows ze stosowanym przez operatora Internetu. Jeśli istnieje różnica tych wartości, router musi dzielić przesyłane pakiety i przesyłać je oddzielnie, co spowalnia transmisję. Parametr RWIN wyznacza serwerowi maksymalny rozmiar pakietu danych, który może wysłać, zanim otrzyma potwierdzenie otrzymania. Jeśli wartość RWIN jest zbyt wysoka, mija zbyt dużo czasu, nim serwer wykryje błąd i przerwie transmisję. TTL określa liczbę węzłów, które może przekroczyć przesyłany pakiet danych, zanim zostanie usunięty. Ciągły rozwój Internetu sprawia, że domyślna wartość tego parametru jest zazwyczaj za niska. Cache Size podaje rozmiar bufora przeznaczonego do gromadzenia danych internetowych. Jeśli bufor ten jest zbyt mały, komputer musi często pobierać dane z Internetu zamiast bezpośrednio z pamięci lokalnej.

Po zainstalowaniu Modem Boostera podaj wszystkie konieczne parametry, np. nazwę połączenia Dial-Up. Ponadto wpisz adres dowolnej witryny, która zostanie wykorzystana w celu analizy. Najlepiej wybierz stronę o krótkim czasie wczytywania. Po potwierdzeniu przyciskiem Finish pojawi się okno aplikacji. Można przywoływać je również poleceniem Show Main Program.

Wybierz jeden z czterech wspomnianych parametrów w lewej części okna albo opcję Auto Tune-Up. Wówczas program zastosuje wszystkie cztery metody. Gdy klikniesz symbol trójkąta na pasku narzędzi, program automatycznie nawiąże połączenie sieciowe dla każdego z testów. Potem zamknie połączenie i zmodyfikuje parametry modemowe Windows bez pytania użytkownika. Pojedyncza runda testów trwa około 35 do 45 minut, a wszystkie cztery około 2,5 godziny. Wprawdzie po upływie określonego czasu od zakończenia analizy program usuwa wyniki z ekranu monitora, jednak można je przywołać, klikając ponownie menu View / Last Result. Aby przerwać testy, wystarczy kliknąć symbol kwadratu.

Po każdej rundzie testów Modem Booster wyświetla trzy wartości, które mają wskazywać uzysk wydajności przez modyfikację parametrów. Jednak w wielu przypadkach uzyskaliśmy niewiarygodne wyniki (np. 2017 procent). Nasze badania wykazały jednak całkiem spory, bo 20-procentowy wzrost wydajności. Aby uaktywniać ustawienia wydajności, musisz nawiązywać połączenia, klikając za każdym razem prawym przyciskiem ikonę Modem Boostera i wybierając Dial. Program zapisuje tylko ostatnio wykryty parametr. Zatem zoptymalizowanie wszystkich czterech wartości wymaga zastosowania opcji Auto Tune-Up.

Niemalże identyczny zakres funkcji oferuje freeware'owy niemiecki program DFÜ-Speed (działa w Windows 95/98 i NT 4, jest dostępny pod adresem www.bachcity.de , rozmiar: 247 KB). Tymczasem freeware'owe narzędzie Modem Monitor Graph (działa w Windows 95/98 i NT 4, jest dostępne pod adresem www.geocities.com/WestHollywood/Heights/7980/ , rozmiar: 278 KB).