Gdzie nie spojrzysz: FileMaker

FileMaker ogłosiła wydanie wersji 5.5 swojej aplikacji baz danych, która według przedstawicieli firmy, jest kolejnym krokiem w kierunku uczynienia z FileMaker programu działającego we wszystkich możliwych systemach operacyjnych.

FileMaker jest popularny wśród projektantów stron internetowych przede wszystkim ze względu na możliwość tworzenia 'back-endowych' baz danych bez potrzeby posiadania specjalistycznej wiedzy programistycznej. Najnowsza wersja 5.5 jest kompatybilna z Mac OS X i posiada także certyfikat Windows 2000. Z kolei FileMaker 5.5 Server zostanie uaktualniony do pracy w Mac OS X w lecie bieżącego roku i pojawi się wraz z wersjami dla Windows 2000 i Linux. Według zapowiedzi producenta, w niedalekiej przyszłości FileMaker będzie pracował także w standardzie Microsoft PocketPC oraz obsługiwał telefoniczny protokół wymiany danych iMode.

FileMaker 5.5 jest bardziej stabilny i szybszy od poprzednich wersji oraz oferuje obsługę formatu PDF.

Jednak niektóre opcje znane z innych wersji nie znalazły się w 5.5, jak np. import ODBC czy skrypt 'Send Mail'. Poprawiona została także wydajność sieciowa [web performance] dzięki zastosowaniu 'wielościeżkowego' [multithreaded] serwera HTTP oraz wierniejszym 'renderingu' formuł, layoutu i przycisków, co sprawia, że różnice pomiędzy lokalnymi, a sieciowymi 'front-endami' baz danych są znacznie mniejsze. Oprócz tego FileMaker 5.5 oferuje obsługę dynamicznych kwerend SQL, co pozwala programowi pracować jak 'front-end' dla baz danych SQL i umożliwia tworzenie interfejsów WWW dla baz danych SQL znacznie mniejszym kosztem niż zazwyczaj.

www.filemaker.com


Zobacz również