Gdzie się dorabiać

W naszym regionie samochodu najtrudniej dorobić się w Czechach, w Polsce nieco łatwiej, zaś w państwach Piętnastki najmniejszy problem finansowy z zakupem nowego auta mają Szwedzi.

Jak wynika z danych Eurostatu, europejskiego biura statystycznego, w Polsce ceny samochodów osobowych (w umownych jednostkach siły nabywczej) sięgają 86% unijnej średniej, przy czym wydatki na konsumpcję statystycznego polskiego gospodarstwa domowego to 57% unijnej średniej. W Czechach na samochód trzeba odkładać jeszcze dłużej – ceny nowych aut wynoszą tam 96% średniej unijnej, zaś wydatki konsumpcyjne rodzin – 53%. Węgrzy kupują nowe samochody za 94% kwot unijnych, a wydają ok. 55% unijnej średniej, Słowacy zaś odpowiednio 83% i 43%.

W państwach Piętnastki zakup samochodu największy wydatek stanowi dla Portugalczyków – ceny nowych aut sięgają tam 118% unijnej średniej, zaś wydatki gospodarstwa domowego – 74%.

Najłatwiej jest kupić samochód Szwedom - ceny nowych aut sięgają tam 94% średniej unijnej, zaś konsumpcja przeciętnej rodziny wynosi 117% średniej w UE, Szwajcarom – odpowiednio 97% i 144% oraz mieszkańcom Luksemburga – odpowiednio 87% i 100%.


Zobacz również