Gdzie się podziali nowi pracownicy Microsoftu?

W ubiegłym miesiącu informowaliśmy, że w roku podatkowym 2006 Microsoft zatrudnił rekordową liczbę 10 000 nowych pracowników. Koncern nie ujawnił, w jakich działach pracują nowe osoby, jednak można się tego dowiedzieć z raportu, złożonego niedawno przez firmę amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych.

Najwięcej pracowników przybyło w działach badawczo-rozwojowych. Zatrudniono tam dodatkowe 4000 osób, a zatrudnienie zwiększyło się o niemal 17% (z 24 000 do 28 000). Z kolei największy przyrost procentowy zanotowała administracja, której przybyło 40% nowych pracowników, a liczba pracujących osób wzrosła z 5 do 7 tysięcy. W działach sprzedaży i marketingu koncernu pracuje obecnie 21 000 ludzi, co oznacza 17-procentowy przyrost zatrudnienia. O tysiąc osób więcej (8%) zajmuje się wsparciem produktu i konsultingiem (wzrost z 12 do 13 tysięcy zatrudnionych).

W tym samym raporcie koncern z Redmond informuje o wynikach finansowych swojej działalności. Przychody firmy rosną nieprzerwanie od 2002 roku i zwiększyły się w tym czasie z 28,365 miliarda dolarów do 44,282 miliarda. Podobnie rosły zyski netto, które w roku podatkowym 2006 wyniosły 12,599 mld USD, a w 2002 firma zanotowała zysk rzędu 5,355 miliarda.

Bardzo interesująco wyglądają wyniki finansowe działu Home and Entertainment, odpowiedzialnego m.in. za produkcję Xboksa. Potwierdzają one informacje, że producenci konsol dokładają spore sumy do swojego hardware'u. Jeszcze w roku podatkowym 2005 przychody tego wydziału wynosiły 3,140 miliarda USD, by w roku 2006 wzrosnąć do 4,256 USD. Wzrost, jak informuje Microsoft, spowodowany był rynkową premierą Xboksa 360, który zadebiutował w drugim kwartale roku podatkowego 2006. W tym samym czasie Home and Entertainment zanotował rosnące straty. W całym roku 2005 dział stracił 485 milionów dolarów (to znacznie lepszy wynik od roku 2004, gdy wysokość strat wyniosła 1,337 miliarda USD), a w roku 2006 strata wzrosła do 1,262 miliarda USD. Za gorsze wyniki działu również odpowiedzialny był Xbox 360.