Gdzie ukryty jest adres zwrotny?

Tworzenie kopert i etykiet w Wordzie 97 i 2000 jest proste, ponieważ pole adresu zwrotnego wypełniane jest automatycznie. Co jednak zrobić, gdy wstawiany przez Worda adres zwrotny jest nieaktualny?


Tworzenie kopert i etykiet w Wordzie 97 i 2000 jest proste, ponieważ pole adresu zwrotnego wypełniane jest automatycznie. Co jednak zrobić, gdy wstawiany przez Worda adres zwrotny jest nieaktualny?

Jak tworzyć koperty? Należy skorzystać z opcji Narzędzia|Koperty i etykiety. Pole Adres odbiorcy wypełniane jest automatycznie na podstawie pierwszych linii bieżącego dokumentu, które możemy edytować. Gorzej jest z polem Adres zwrotny, które również jest wypełniane bez udziału użytkownika, ale jego zawartość nie zmienia się na tyle często, by warto było każdorazowo zmieniać ją ręcznie. Można zrezygnować z adresu zwrotnego, zaznaczając pole wyboru Pomiń lub zmienić adres zwrotny używany przez Worda.

Przejdź do Narzędzia|Opcje do karty Użytkownik. Znajduje się tam pole Adres pocztowy. Wystarczy usunąć poprzedni wpis i wstawić właściwy adres. Zmiany adresu zwrotnego można także dokonać od razu w oknie Koperty i etykiety. Gdy wpiszesz tam nowy adres zwrotny i klikniesz przycisk Drukuj, to zostanie wyświetlone okno dialogowe z zapytaniem, czy zachować bieżący adres jako domyślny. Teraz wystarczy tylko kliknąć Tak.

Gdzie ukryty jest adres zwrotny?

Aders zwrotny używany przez Worda znajduje się w opcjach użytkownika.

Word domyślnie drukuje na kopertach o rozmiarze 4,13 x 9,1 cala. Można zmienić te ustawienia - należy w tym celu przejść do Narzędzia|Koperty i etykiety i kliknąć przycisk Opcje. Teraz można już wybrać jeden z dostępnych rozmiarów koperty (lub dowolny format papieru), a także ustawić czcionkę i marginesy, zarówno dla adresu odbiorcy, jak i adresu zwrotnego.

Zmiany układu szpalt

Często się zdarza, zwłaszcza podczas edycji ulotek czy gazetek, że na tej samej stronie wykorzystuje się różne podziały tekstu na szpalty - np. w górnej części strony na dwie, a w dolnej na jedną. Jak uzyskać różnorodny podział na szpalty w obrębie jednej strony?

Ustaw kursor na końcu akapitu, po którym ma rozpocząć się nowy podział strony. Wybierz Wstaw|Znak podziału. Wyświetlone zostanie okno dialogowe, w którym należy zaznaczyć opcję W tym miejscu i kliknąć OK. Teraz powinna się pojawić wykropkowana linia oddzielająca dwie części dokumentu. Należy już przejść do Format|Kolumny i wybrać potrzebną liczbę szpalt. Powyższą operację można powtarzać wielokrotnie w miejscach, gdzie wskazana jest zmiana liczby szpalt. Podczas edycji dokumentu należy uważać, aby przypadkowo nie użyć klawisza [Del] na linii podziału. Jeżeli jednak tak się stanie, można szybko przywrócić poprzedni stan, używając skrótu [Ctrl Z].

Usuń niepotrzebne kopie

Word ma opcję, która powoduje automatyczne zapisywanie kopii zapasowej otwieranych dokumentów. Aby ją uruchomić, przejdź do Narzędzia|Opcje do karty Zapisywanie i zaznacz pole Zawsze z kopią zapasową. Kopie bezpieczeństwa mogą nam "uratować życie" w przypadku, gdy podczas edycji ważnego tekstu zostanie np. wyłączony prąd. Jednak gdy dokument jest już w wersji ostatecznej, kopia zapasowa nie jest dłużej potrzebna. Warto ją usunąć, aby zyskać trochę więcej wolnej przestrzeni na dysku. Jak znaleźć kopie? Z poziomu Windows wybierz Start|Znajdź|Pliki lub foldery, wpisz <font color="red">*.wbk w pole Nazwa i przeszukaj Mój komputer. Wyświetlona zostanie lista odnalezionych kopii - teraz możesz usunąć te, które nie będą więcej potrzebne.

Wspólne tabele

Gdzie ukryty jest adres zwrotny?

Za pomocą polecenia <i>Wklej specjalnie</i> można w dokumencie Worda umieścić łącze do fragmentu arkusza Excela.

Programy pakietu Office potrafią ze sobą ściśle współpracować. Można np. wstawić w kompletny dokument Worda, tabelę z Excela tak, że możliwa będzie jej edycja wprost w edytora tekstu. Najpierw należy przygotować tabelę w Excelu. Po zaznaczeniu odpowiedniego zakresu komórek i skopiowaniu ich do Schowka (za pomocą skrótu [Ctrl Z]) należy uruchomić Worda i po ustawieniu kursora w wybranym miejscu, użyć polecenia Edycja|Wklej specjalnie. W oknie Wklej specjalnie zaznaczyć trzeba opcję Wklej łącze i z listy opcji wybrać pozycję Arkusz Microsoft Excel - obiekt. Po kliknięciu OK w dokumencie pojawi się wstawiony obiekt - jeśli zostanie dwukrotnie kliknięty lewym przyciskiem myszy, uruchomi się Excel, umożliwiając edycję tabeli. Należy tylko pamiętać, że arkusz pozostaje w oddzielnym pliku - podczas przenoszenia lub przesyłania dokumentu trzeba także przesłać odpowiedni arkusz lub ponownie wkleić tabelę w tekst, tym razem wybierając w oknie Wklej specjalnie opcję Wklej a nie Wklej łącze.