Geometryczne filtry z Digital Anarchy

Digital Anarchy wydała Geomancy, pakiet filtrów dla programu Adobe After Effects do tworzenia linii i kształtów geometrycznych.

Geomancy to zestaw filtrów dla Adobe After Effects opracowany przez firmę Digital Anarchy i służący do tworzenia kształtów geometrycznych i linii, zdaniem producenta, znacznie usprawniający animowanie elementów linearnych. Pakiet Geomancy wykorzystuje do generowania kształtów system cząsteczkowy (particle system), a system siatek (grid system) zarządza ich wyglądem i zachowaniem. Kolekcja składa się z trzech filtrów: GridSquares, GridLines i HairLines. GridSquares służy do tworzenia kwadratów i innych figur geometrycznych (okręgi, gwiazdy, trójkąty), a siatka stosowana jest do utrzymywania cząsteczek w określonym położeniu i można jej używać do kontrolowania ich ruchu (zmiany kolorów kształtów). GridLines wykorzystuje natomiast system cząsteczkowy do tworzenia przypadkowych linii i oferuje kontrolę nad kątem ich położenia, zakrzywieniami i animacją. HairLines pozwala z kolei tworzyć linie 'pływające' jak włosy lub woda, gdzie cząsteczki są wykorzystywane do tworzenia zakłóceń w liniach. Digital Anarchy Geomency do końca października 2001 kosztuje 79 USD, a potem jego cena ma wynosić 99 USD.

http://www.digitalanarchy.com


Zobacz również