Gęsta sieć w Finlandii

Finlandia jest jednym z najbardziej "usieciowionych" krajów na świecie - 2,15 miliona z 5 milionów obywateli korzysta z Internetu, co stanowi 43% ogółu ludności.

Finlandia, bez wątpienia, należy do najbardziej rozwiniętych krajów na świecie, jeśli chodzi o upowszechnienie dostępu do Internetu - spośród 5 mln obywateli, aż 2,15 mln korzysta z sieci, czyli ok. 43% całej populacji. Dane te pochodzą z raportu opublikowanego przez fińską firmę analityczną Taloustutkimus, która od 1995 r. przeprowadza kwartalne badania dotyczące rozwoju fińskiego rynku internetowego. W 1995 r. liczba fińskich internautów wynosiła jedynie 370 tys. osób.

Według Taloustutkimus, w ciągu minionego roku populacja fińskich użytkowników sieci wzrosła o 24% - metoda badania pozwoliła przy tym odróżnić "niedzielnych" internautów od regularnych użytkowników sieci. Liczba serfujących "od czasu do czasu" wzrosła z 1,74 mln w lutym 1999 r. do 2,15 mln w lutym 2000 r. Osób, które korzystają z Internetu co najmniej raz w tygodniu, było w 1999 r. 1,17 mln, a w 2000 r. już 1,62 mln, a liczba użytkowników będących online codziennie wzrosła z 600 tys. do 880 tys. Badania objęły mieszkańców w wieku od 15 do 74 lat.

Jednym z powodów tak dużej popularności Internetu w Finlandii jest jego dostępność: wszyscy obywatele mogą korzystać z darmowej sieci w bibliotekach publicznych i praktycznie każda szkoła ma do dyspozycji komputer z dostępem do Internetu. Wielu ludzi wykorzystuje sieć w pracy i poziom społecznej akceptacji tego środka komunikacji jest bardzo wysoki. Raporty firmy eMarketer przewidują, że pod koniec 2000 r. Finlandia będzie posiadała 2,33 mln aktywnych użytkowników ("active users"), tzn. tych, którzy spędzają w sieci co najmniej godzinę tygodniowo.


Zobacz również