GetByMail - poczta dyskowa

Wyjeżdżasz na wakacje i chcesz zachować łączność ze swoim komputerem? Możesz skorzystać ze sprawdzonych rozwiązań takich jak PCAnywhere czy Zdalny Pulpit, jednak my prezentujemy rozwiązanie mniej konwencjonalne. Program GetByMail umożliwia dostęp do komputera z każdego miejsca na zasadzie dostępu zdalnego, przy wykorzystaniu kont pocztowych. Nie wymaga konfiguracji połączeń wirtualnych, zapory ogniowej i innych programów. Wszystko co jest potrzebne do przesłania danych bezpośrednio na dysk to program, włączony komputer i dostęp do Internetu.

Dzięki aplikacji GetByMail 1.1.1.7 możesz, pozostając w domu, mieć dostęp do komputera w biurze poprzez konto pocztowe. Do wbudowanych funkcji naeleży: dodawanie i usuwanie folderów oraz robienie zrzutów ekranowych zdalnego pulpitu. W czasie pobierania lub wysyłania plików są one automatycznie kompresowane i dzielone na małe części, aby umożliwić transmisję przez serwery pocztowe. Można wymieniać się danymi pomiędzy komputerami poprzez mail, co stanowi alternatywę dla klientów p2p, FTP lub komunikatorów, które w dużych korporacjach są domyślnie blokowane przez administratorów sieci. W tym przypadku również zabezpieczenie komputerów firewallem nie stanowi problemu i przeszkody.

Zasada działania aplikacji.

Zasada działania aplikacji.

Łatwa obsługa

Do poprawnego działania programu nie jest wymagane zaawansowane konfigurowanie sieci lub instalacja dodatkowego oprogramowanie w postaci klientów FTP, a jedynie poprawne połączenie z Internetem. Program działa z kontami POP3/SMTP oraz Microsoft Exchange Server. Ponadto obsługuje szyfrowanie SSL zapewniając bezpieczeństwo wymiany danych. Przyjazny interfejs i kreatory świetnie zdają egzamin nawet w rękach mniej doświadczonych użytkowników.

Potrzebne będą 2 różne adresy pocztowe. Zainstaluj program na zdalnym komputerze, a następnie dodaj adres pocztowy domowego komputera, nadaj mu unikalny numer identyfikacyjny (ID) oraz hasło. Na komputerze domowym wyślij żądanie połączenia posługując się adresem mailowym, nazwą użytkownika i hasłem. Jeżeli autoryzacja się powiedzie rozpocznie się nawiązywanie połączenia w drugą stronę: komputer zdalny - komputer domowy. W tym przypadku komputer zdalny pracuje jako serwer, a komputer domowy jako klient.

Krok pierwszy - Konfiguracja poczty

Wybierz z menu głównego Tools>Mail Configuration>Dialog i wskaż, jakiego rodzaju masz konto pocztowe - Microsoft Exchange Server lub Internet E-mail (POP3/SMTP). W pierwszym przypadku wciskamy OK, a w drugim podajemy konfigurację poczty - adres, nazwę serwera, autoryzacja przez serwer itd. W przypadku wybrania z menu Wizard uruchamiany jest kreator 'krok po kroku', pozwalający ustawić konfigurację poczty.

Krok drugi - Aktywacja usługi

Wybierz z menu File>Start aby aktywować program - możliwe jest teraz wysyłanie wiadomości pocztowych oraz łączenie się ze zdalnym komputerem.

Krok trzeci - łączenie

Upewnij się, czy wszystkie połączenia sieciowe działają poprawnie.

Komputer zdalny

Uruchom narzędzie z menu Tools>Security Manager i dodaj użytkownika, który może łączyć się z tym komputerem (wpisz jego adres mailowy, unikalny identyfikator oraz hasło). Z tego poziomu można zarządzać uprawnieniami przypisanymi poszczególnym osobom. Domyślnie włączone są opcje zmiany katalogu oraz pobierania. Można ustawić też zgodę na zmianę nazw, tworzenie nowych folderów, przeglądanie drzewa, usuwanie, wysyłanie oraz robienie zrzutów ekranu z komputera zdalnego. Dolny ekran umożliwia ustawienie współdzielonych danych komputera.

Komputer, z którego się łączymy

Teraz przechodzimy do ustawienia komputera klienckiego. W głównym oknie programu należy wpisać adres pocztowy przypisany do komputera zdalnego, wpisać podany wcześniej identyfikator i hasło, a następnie kliknąć przycisk Connect. Na liście połączeń klienckich powinno pojawić się nowe połączenie oraz jego status. Tutaj należy dodać, że w zależności od jakości połączenia, rodzaju konta i jakości usług pocztowych przyjdzie nam poczekać dłużej lub krócej na odpowiedź z drugiego komputera.

Według producenta najszybciej łączą się komputery za pomocą kont pocztowych Microsoft Exchange Server po obu stronach (ok. 10 sekund). Programy antywirusowe skanujące pocztę spowalniają całą operację. Jeżeli wszystko będzie dobrze, to status zmieni się na kolor zielony a w okienku Remote Host będą widoczne foldery dzielone na zdalnym komputerze.

Testujemy lokalnie

Aby sprawdzić czy poprawnie konfigurujemy program można (w ramach testu) na jednym komputerze przeglądać i kopiować zawartość folderów przesyłając je przez konto pocztowe. Zamiast adresu pocztowego komputera zdalnego podajemy adres komputera lokalnego i ten sam adres wpisujemy w głównym oknie programu (zobacz krok trzeci).

Funkcje aplikacji

- praca przez konta pocztowe;

- zintegrowany klient/serwer;

- dane przesyłane poprzez zapory ogniowe oraz serwery proxy;

- uruchomienie wraz ze startem systemu;

- zabezpieczanie hasłem dostępu do poszczególnych komputerów;

- wbudowane narzędzie do zarządzania bezpieczeństwem, książka adresowa, klient poczty;

- kreatory 'krok po kroku' ułatwiające poprawną konfigurację;

- intuicyjny interfejs.

Zobacz też inne programy do zdalnego dostępu dostępne w naszym serwisie.

Program ma jeden, ale za to poważny mankament - cenę. Aby z niego korzystać musimy wydać 29,90 USD (wersja dla dwóch komputerów). Więcej informacji dostępnych jest tutaj.


Zobacz również